szerző:
Eduline

Már lehet jelentkezni a szeptemberben induló egyetemi, főiskolai szakokra. Az osztatlan tanárképzést 2013-ban vezették be: megnéztük, milyen szakokra jelentkezhetnek, és milyen párosításban.

©

2013-ban újra osztatlan és kétszakos lett a tanárképzés. Az általános iskolai tanároknak 4+1, a középiskolai tanároknak 5+1 évet kell tanulniuk, a plusz egy év a szakmai gyakorlatot jelenti. Ha olyan tantárgyat tanultok, amelyet általános és középiskolában is oktatnak, a harmadik év végén kell választanotok.  Ha a kétszakos rendszerben az egyik tárgyat általános iskolai, a másikat pedig középiskolai szakként veszitek fel, 4,5+1 év alatt szerezhetitek meg a diplomát. Az osztatlan tanárképzésről itt olvashattok részletesen. A 2014-es felvételivel kapcsolatos összes cikkünket itt találjátok.

Nem minden tárgyat lehet majd egymással párosítani. A táblázatban a tanárszak neve mellett lévő szám jelöli, hogy az adott képzés a párosítás szempontjából melyik kategóriába tartozik.  

Az 1. csoportba tartozó szakokat az 1., illetve a 2. csoportba tartozó képzésekkel is párosíthatjátok. Ha az adott szakterületen már a mesterképzést végzitek, vagy diplomát szereztetek, második, további mesterszakon folyó, tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos képzésben (tanári mesterképzés) is elvégezhetitek a szakot.

A 2. csoportba tartozó szakokat csak az 1. csoportba tartozókkal párosíthatjátok. Ezeket a szakokat is elvégezhetitek második, nem tanári mesterszakra épülő mesterképzésben. Az ének-zene tanár, a népzene- és népikultúra-tanár, a rajz- és vizuáliskultúra-tanár, a média-, mozgókép- és kommunikációtanár, a dráma- és színházismeret-tanár szakok egymással is párosíthatók. A gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár szak csak a testnevelő tanár szakkal párosítható.

A 3. csoportba tartozó tanárszakokat csak a szakterület szerinti nem tanári mesterszakra épülően, tanári mesterképzésben végezhetitek el.

Műveltségi terület Tanárszak

 magyar nyelv és 

 irodalom

 magyartanár1 (általános iskolai)
 magyartanár2 (középiskolai)
 idegen nyelvek  angol nyelv és kultúra tanára1 (általános iskolai)
 angol nyelv és kultúra tanára1 (középiskolai)
 német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára1 (általános iskolai)
 német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára1 (középiskolai)
 bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára2
 finn nyelv és kultúra tanára3
 francia nyelv és kultúra tanára2
 holland nyelv és kultúra tanára2
 horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára2
 japán nyelv és kultúra tanára2
 latin nyelv és kultúra tanára2
 lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára2
 kínai nyelv és kultúra tanára2
 olasz nyelv és kultúra tanára2
 orosz nyelv és kultúra tanára2
 portugál nyelv és kultúra tanára2
 román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára2
 romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára)2
 spanyol nyelv és kultúra tanára2
 szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára2
 szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára2
 szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára2
 újgörög és nemzetiségi görög nyelv és kultúra tanára2
 ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára2
 matematika  matematikatanár1 (általános iskolai)
 matematikatanár1 (középiskolai)
 ember és társadalom  történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára1 (általános iskolai)
 történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára1 (középiskolai)
 filozófiatanár3
 erkölcstan- és etikatanár2
 hon- és népismerettanár2
 könyvtárostanár2
 közösségi művelődés tanár2
 ember és természet  biológiatanár1 (egészségtan) (általános iskolai)
 biológiatanár1 (egészségtan) (középiskolai)
 kémiatanár1 (általános iskolai)
 kémiatanár1 (középiskolai)
 fizikatanár1 (természettudományi gyakorlatok) (általános iskolai)
 fizikatanár1 (természettudományi gyakorlatok) (középiskolai)
 természetismeret-környezettan tanár2
 földünk-környezetünk  földrajztanár1 (általános iskolai)
 földrajztanár1 (középiskolai)
 informatika  informatikatanár1 (általános iskolai)
 informatikatanár1 (középiskolai)
 művészetek  ének-zene tanár2
 népzene- és népikultúra-tanár2
 média-, mozgókép- és kommunikációtanár2
 rajz- és vizuáliskultúra-tanár2
 művészettörténet-tanár3
 dráma- és színházismeret-tanár2
 testnevelés és sport  testnevelő tanár1 (általános iskolai)
 testnevelő tanár1 (középiskolai)
 gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár2
 életvitel és gyakorlat  technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár2