szerző:
Eduline
Értékelje a cikket:
Köszönjük!

Százból tíz pontot ér a középszintű magyarérettségin a rövid szövegalkotási feladat – a diákoknak vagy egy érvelő, vagy egy gyakorlati műfajú és témájú szöveget kell írniuk. Mutatjuk, milyen feladatokat kaptak az érettségizők az előző években.

A középszintű magyarérettségi első részében egy szövegértési feladatsort és két rövid szövegalkotási feladatot találtok majd. Utóbbiak közül csak az egyiket kell majd megoldanotok, vagyis vagy egy érvelő szöveget kell írnotok a megadott téma és rövid bázisszöveg alapján, vagy pedig egy gyakorlati jellegű szöveget kell írnotok adott témában és műfajban.

Érdemes mind a két szövegalkotási feladatra felkészülni (arról, hogy mire kell figyelni a szöveg írásakor, mire jár pont, és mire nem, itt olvashattok), ebben pedig az is segíthet, ha megnézitek, milyen konkrét feladatokat kaptak az előző években a magyarból középszinten érettségizők.

Az elmúlt három év tavaszi és őszi érettségi feladatait gyűjtöttük össze – bázisszövegek nélkül.

Érvelés

Ön hogyan vélekedik az udvariasságról: kellemesebbé, élhetőbbé teszi-e a társas emberi létet, a mindennapokat? Fejtse ki álláspontját 3-5 érvvel, 120-200 szó terjedelemben! Érvelő fogalmazásában használja fel a fenti gondolatokat és saját, személyes tapasztalatait is! (2020. október)

A gyerekek versenysportolóvá válásával kapcsolatban sokféle vélemény, álláspont fogalmazódhat meg. Ön miben látja a fiatalok versenyszerű, rendszeres, szervezett sportolásának előnyeit vagy hátrányait? Fejtse ki erről álláspontját 3-5 érvvel 120-200 szó terjedelemben! Érvei kapcsolódjanak a felvezető szöveg gondolataihoz is. (2020. május)

Ön szerint a középiskolás korosztályt melyik internetes keresési stílus jellemzi? Inkább megelégszik az elsőként megjelenő információkkal, vagy tovább vizsgálja az adott témakört, keres és válogat a találatok között? Álláspontját 3-5, jól elkülöníthető érvvel fejtse ki, hivatkozzon a felvezető szöveg valamely megállapítására és személyes tapasztalatára is! (2019. október)

Ha választhat, Ön feliratosan vagy inkább szinkronizálva nézi meg az új sikerfilmeket vagy a régi kedvenceit? Kifejtésében utaljon a felvezető szöveg megállapításaira, személyes tapasztalataira, említsen legalább egy konkrét filmet is! Álláspontja megfogalmazásakor 3-5, egymástól jól elkülöníthető érvet tegyen mérlegre! (2019. május)

Több középiskolai tantárgy céljai és feladatai között megtalálhatjuk a kulturált érvelő vita megismerését, gyakorlását. Ön szerint miről érdemes és miről nem érdemes vitatkozni a tanórákon? Fejtse ki véleményét! Kifejtésében hivatkozzon az alább idézett szöveg állításaira is! Érvelő szövege 3-5, egymástól jól elkülöníthető érvet tegyen mérlegre! (2018. október)
Ön szerint milyen érvek szólnak a mai Magyarországon a Valentin-nap, a nőnap vagy a halloween ünneplése mellett? Ön hogyan vélekedik ezekről az ünnepekről? Érvelésében fogalmazzon meg a három ünnepről együttesen 3-5, egymástól jól elkülöníthető érvet. A kifejtéshez felhasználhatja a három ünnepről közölt forrásrészletet. (2018. május)

Gyakorlati szövegalkotás

Ön a környezettudatossági világnap ifjúsági parlamentjébe delegált képviselő. Csoportjukban azzal foglalkoznak, hogy felhívják korosztályuk tagjainak a figyelmét: egyénenként is sokat tehetnek az élhetőbb világért a túlfogyasztó, pazarló társadalomban. Társaival felosztották egymás közt a megvitatandó témákat a felvetett problémakörök szerint; Ön a környezettudatos élelmiszervásárlás és táplálkozás területét választotta, mert ezzel kapcsolatban rengeteg gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, és számos konkrét megoldási javaslatot is szeretne felvetni, tudatosítani. Írja meg figyelemfelkeltő hozzászólását 120-200 szó terjedelemben a környezettudatos élelmiszervásárlás és táplálkozás tárgyában az ifjúsági parlament szakmai napjára! Legalább 3-4 konkrétumra hivatkozzon, és ügyeljen a hivatalos felszólalás műfaji, formai sajátosságaira (kapcsolódás az előző hozzászólókhoz, kapcsolattartó nyelvi formák, további hozzászólás ösztönzése)!
(2020. október)

Közel másfél millió magyar embert korlátoznak egészségügyi problémák mindennapi tevékenységeik elvégzésében. 2018-ban a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kifejezetten fogyatékkal élők száma Magyarországon 408 ezer volt. A fogyatékkal élők között vannak mozgásukban korlátozottak, gyengénlátók, nagyothallók, mentálisan sérültek. Ezek az emberek is szeretnének minél teljesebb értékű életet élni, és örülnek, ha nyitott, elfogadó és felelősen gondolkodó fiatalok ebben segítenek nekik. Szervezzenek diákok összefogásával programot fogyatékkal élőknek! A program legyen alacsony költségvetésű kellemes időtöltés, például kirándulás, tánc, mozgásos vagy zenés rendezvény, iskolai vagy iskolán kívüli kulturális műsor vagy más, örömteli esemény. Írja meg hivatalos levélben a programtervet iskolája igazgatójának, és kérjen engedélyt a megvalósításra! Írása 120-200 szó terjedelmű legyen!
A levélben a következő címzési adatokat használja:
Igazgató: Kovács Péter
Az iskola címe: 1234 Kővár, Rezeda utca 2.
Aláírásként használhatja a saját nevét, de fiktív nevet is megadhat
(2020. május)

Elbutít-e a közösségi média? Úgy tűnik, a közösségi oldalak olyan közösséget teremtenek, ahol mind jobban hagyatkozunk mások értesüléseire, és azokat hajlamosak vagyunk kritika nélkül átvenni. A kritikai gondolkodást tehát feláldozzuk az idő oltárán – bízva abban, hogy mindig találunk majd olyasvalakit, aki a helyes választ tudja. Ez az attitűd azonban rendkívül veszélyes lehet, ugyanis nem fogjuk észrevenni, ha manipulálnak minket… Forrás: Nyelv és Tudomány, 2014. március 1. https://www.nyest.hu/hirek/elbutit-a-kozossegi-media
Egy ifjúsági klub a közösségi média használatáról rendez vitát. Önt kérik fel, hogy indítsa el az eszmecserét egy rövid vitaindítóval. Vitaindítójában vessen föl legalább három, a közösségi média használatával összefüggő dilemmát, tegyen fel kérdéseket, utaljon személyes jó és rossz tapasztalataira! Vitaindítójában hivatkozzon a felvezető szöveg valamely megállapítására is! Ügyeljen a felszólalás formai szabályaira! (2019. október)

Amikor Ön házépítésbe fogott, még nem sejtette, milyen szerencsében lesz része: pincéje alapozása közben a markoló által kiforgatott földben jelentős régészeti leletet, összesen 117 darab római kori érmét talált. Törvénytisztelő állampolgárként Önnek tudomása van arról, hogy a földből előkerülő kincsek tulajdonjoga fölött a megtaláló nem rendelkezhet korlátlanul, ezért hivatalos levélben a település jegyzőjéhez fordul, hogy bejelentse a leletet, és jogi tanácsot kérjen a további teendőket illetően. Írjon hivatalos levelet a település jegyzőjének, amelyben tanácsot kér, mi a törvényes eljárás a kertjében talált régészeti lelettel kapcsolatban! A bevezető szövegben ismertetett helyzethez illeszkedően további életszerű elemekkel bővítve ismertesse a szituációt, valamint pontosan megfogalmazott kérdésekkel kérjen iránymutatást! Ügyeljen a hivatalos levél szövegműfajának formai és nyelvi követelményeire!
Használja az alábbi címet:
Dr. Törvény Jánosné jegyző
Rigóvár Város Önkormányzata
9991, Rigóvár, Fő tér 1.
(2019. május)

Ön egy nyári művészeti fesztiválon a napi 6 órás alkalmi munkát vállaló diákok csoportvezetője. A diákok munkája az érkező vendégek regisztrációja, tájékoztatása, igény szerint a helyszínekre kísérése, továbbá szükség esetén az alkalmi tolmácsolás. Ön általában elégedett a diákokkal, de korábban néhány munkavállaló viselkedéséről rossz tapasztalatokat szerzett, ezért szükségesnek érzi, hogy a fesztivál kezdete előtt tartott megbeszélésen tájékoztassa a munkavállalókat az ügyfelekkel kapcsolatos viselkedés alapvető normáiról. Csoportvezetői minőségében írjon felszólalást arról, milyen megjelenést és magatartást, illetve milyen kommunikációs stílust várnak el a fesztiválon dolgozó diákoktól, hogy a rendezvény sikeresen bonyolódjon le, és a vendégek elégedettek legyenek a fesztivál szervezésével! Ügyeljen a felszólalás szövegműfajának sajátosságaira! (2018. október)

Lakóhelyének önkormányzata a településfejlesztés kérdéseiben rendszeresen kikéri a település lakóinak véleményét. Írjon hivatalos levelet önkormányzati képviselőjének! Nevezzen meg 2-3 olyan hiányzó intézményt, leromlott állapotú épületet fontossági sorrendben, amit környezetében fejleszteni vagy építeni kellene! Javaslatait indokolja, az indoklásban térjen ki arra, miért, miben szolgálja az adott fejlesztési cél a lakosok nagyobb csoportjának és a település egészének az érdekeit, miért foglalkozzon a megnevezett célokkal a település Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága! Ügyeljen a hivatalos levél szerkesztésének nyelvi normáira!
A címzés adatai:
Kovács János önkormányzati képviselő
Polgármesteri Hivatal
3333 Rigóvár, Fő út 11.
(2018. május)

Érettségizzetek velünk!

Az Eduline-on az idén is megtaláljátok a legfrissebb infókat az érettségiről: a vizsgák napján reggeltől estig beszámolunk a legfontosabb hírekről, megtudhatjátok, milyen feladatokat kell megoldaniuk a középszinten vizsgázóknak, de az emelt szintű írásbelikről is nálunk találjátok meg a tudnivalókat.

És ami a legfontosabb: az írásbeli után nálunk nézhetitek át először a szaktanárok által kidolgozott, nem hivatalos megoldásokat.

Délutánonként arról olvashattok, hogy mit gondolnak a tanárok és a vizsgázók a feladatsorokról, és persze ti is leírhatjátok véleményeteket kommentben, sőt a szaktanároktól is kérdezhettek.

Ha elsőként szeretnétek megkapni a megoldásokat, lájkoljátok Facebook-oldalunkat, itt pedig feliratkozhattok hírlevelünkre. A 2021-es érettségiről itt találjátok legfrissebb cikkeinket.