szerző:
Eduline

Hétfőn megkezdődött a középszintű szóbeli érettségi, a június 28-ig tartó időszakban összesen 350 ezer vizsgát szerveznek a középiskolák. Itt találjátok az eduline olvasóinak kidolgozott tételeit angolból, földrajzból és történelemből.

A középszintű érettségi szóbeliket június 14. és 28. között tartják a középiskolák, a végzős diákokat több mint 3800 bizottság vizsgáztatja.

Töriérettségi: 60 százalék magyar, 40 százalék egyetemes történelem

A középszintű töriérettségi témaköreit a vizsgát szervező középiskolák állítják össze, a tételsornak 60 százalékban magyar, 40 százalékban egyetemes történelmi témákat, legalább 50 százalékban pedig a 19. és 20. századi történelemhez kapcsolódó kérdéseket kell tartalmaznia. A középiskolák legfeljebb húsz-huszonöt tételt határozhatnak meg, témakörönként maximum hármat-négyet, ezeknek a pontos címét azonban csak a szóbelin ismerhetik meg a vizsgázók, az intézményeknek csak a résztémákat kell nyilvánosságra hozniuk.

Kidolgozott érettségi tételek történelemből 1.

Kidolgozott érettségi tételek történelemből 2.

Kidolgozott érettségi tételek történelemből 3.

Földrajzérettségi: a többség a középszintet választotta

Földrajzból több mint 16 ezren érettségiznek középszinten: húsz tétel közül húzhatnak, mindegyik két részből - egy természetföldrajzi és egy társadalomföldrajzi - áll. Több tételhez ábra, fénykép vagy más szemléltetőeszköz tartozik, sőt középiskolai földrajzi atlaszt is lehet használni, a vizsgázóknak körülbelül húsz-harminc percük van a vázlat megírására, amelyet a felelet befejezése után oda kell adniuk a bizottságnak.

Június 28-ig tart a középszintű szóbeli érettségi a középiskolákban
©

Mindkét tételrészre legfeljebb 25-25 pontot kaphatnak a diákok: 20-20 pontot ér a természetföldrajzi és társadalomtudományi tudás, két pontot a vázlat és a felelet felépítése, három pontot pedig a szaknyelv és a térkép használata. Póttételt csak az húzhat, aki ötnél kevesebb pontot szerez a szóbelin, a második felelet értékelésénél azonban felezni kell a pontokat, vagyis még egy tökéletes vázlatért és kiselőadásért is legfeljebb huszonöt pontot lehet kapni.

Érettségi tételek földrajzból, irodalomból, nyelvtanból és történelemből

Földrajzi alapismeretek

Gazdaságföldrajz

Gazdaság- és természetföldrajz

Földtörténet

Angolérettségi: 58 ezren vizsgáznak

Minden érettségizőnek egy-egy feladatlapot kell húznia, amely összesen három feladatot tartalmaz: egy szituációs játékot, valamint két témát, amelyek közül egyet kell választani. Fontos, hogy a vizsgáztató tanár a bevezető kérdéseket még nem értékelheti. Először „a mindennapi élet helyzeteihez hasonló szituációt” kell eljátszani, a kihúzott feladatlapon a konkrét szituáció mellett néhány szavas szöveg, egyszerű kép, rajz vagy ábra is lehet. Ezután következik az önálló témakifejtés: a diákoknak egy adott témával kapcsolatban kell összefüggően beszélniük gondolataikról és véleményülről.

Kidolgozott érettségi tételek angolból 1.

Kidolgozott érettségi tételek angolból 2.

eduline