szerző:
Eduline

Jövő hétfőn kezdődnek az írásbeli érettségi vizsgák: ha a teljes középiskolai tananyagot pár nap alatt már nem is lehet bemagolni, a függvénytáblázat, a periódusos rendszer, a földrajzi és történelmi atlasz használatát érdemes gyakorolnod. Legális puskák, amelyekben pluszpontokat érő információkat találsz.

Négyjegyű függvénytáblázat nélkül el sem érdemes indulni a május 3-i matekérettségire: a több mint harminc éve használt képlettárban megtalálhatod a legfontosabb matematikai, fizikai, kémiai és csillagászati összefüggéseket, a számítási feladatokhoz nélkülözhetetlen adatokat és táblázatokat.
Számológép, függvénytáblázat: legális puskák a matekérettségin

A függvénytáblázatot a közép- és az emelt szintű írásbeli matekérettségin is használhatod (bármelyik kiadást, akár többet is), egyedül az emelt szintű szóbeli vizsgán tilos elővenni a saját példányodat, a vizsgabizottságnak azonban biztosítania kell olyan képlettárat, amely tartalmazza a tételsorban szereplő feladatokhoz kapcsolódó összefüggéseket. A függvénytáblázatot a fizika- és a kémiaérettségin is használhatod, a közép- és emelt szintű szóbeli és írásbeli vizsgákon egyaránt. A matematikai képlettárat innen töltheted le.

Egy érettségiző diák arról érdeklődött az Oktatási Hivatalnál (OH), hogy használhat-e az írásbeli vizsgán olyan függvénytáblázatot, amelyben pár adatot korábban bekarikázott. A 2011-es érettségi időszakra is érvényes szabályok szerint a vizsgát szervező intézmény tanárának kell ellenőriznie, hogy a függvénytáblázat, a szöveggyűjtemény, az atlasz és a számológép megfelel-e a feltételeknek – a szabály azt azonban nem részletezi, hogy ilyen függvénytáblázatot lehet-e használni, vagyis a felügyelő tanár dönt.

A matek-, a fizika-, a biológia-, a földrajz- és a kémiaérettségin számológépet is használhatsz, ám kizárólag olyat, amely szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas. Emellett körzőt, vonalzót és szögmérőt is bevihetsz a vizsgára. Ilyen lesz a 2011-es érettségi: időpontok, szabályok és változások. Összefoglalónkat itt olvashatod el.

Szöveggyűjtemény, helyesírási szótár, atlasz

Az írásbeli magyarérettségin idén is lehet használni helyesírási szabályzatot, a vizsgát szervező középiskolának csoportonként legalább négy kötetet kell biztosítania. A dolgozat beadása előtt mindenképpen ellenőrizd a nehezebb szavak helyesírását, ezekért a hibákért ugyanis akár tizenöt pontot is levonhatnak, sőt a rendezetlen íráskép miatt  további három pontot veszíthetsz. A szóbeli vizsgán közép- és emelt szinten is használhatsz szöveggyűjteményt, az adott szerző gyűjteményes kötetét és a tételhez kapcsolódó más nyomtatott dokumentumot, például képzőművészeti albumot vagy egynyelvű szótárt.

Tantárgy Középszintű írásbeli Középszintű szóbeli Emelt szintű írásbeli Emelt szintű szóbeli
Magyar nyelv és irodalom Helyesírási szótár Irodalmi szöveggyűjtemény, gyűjteményes kötet vagy más nyomtatott dokumentum Helyesírási szótár Irodalmi szöveggyűjtemény, gyűjteményes kötet vagy más nyomtatott dokumentum
Matematika Függvénytáblázat, számológép, körző, vonalzó, szögmérő Függvénytáblázat, számológép, körző, vonalzó, szögmérő Függvénytáblázat, számológép, körző, vonalzó, szögmérő Képlettár, számológép, körző, vonalzó, szögmérő
Történelem Középiskolai történelmi atlasz, helyesírási szótár Középiskolai történelmi atlasz Középiskolai történelmi atlasz (csak a feladatsor második részéhez), helyesírási szótár Középiskolai történelmi atlasz
Földrajz A feladatlap második részéhez: középiskolai földrajzi atlasz, számológép, körző, vonalzó Középiskolai földrajzi atlasz Számológép, körző, vonalzó Középiskolai földrajzi atlasz
Biológia Számológép Állat és Növényismeret c.
könyv vagy ezzel egyenértékű
információt tartalmazó egyéb kiadvány, illetve kísérlethez szükséges eszközök
Számológép Számológép
Fizika Függvénytáblázat, számológép Függvénytáblázat, számológép, kísérleti eszközök, mérőműszerek
Függvénytáblázat, számológép Függvénytáblázat, számológép, kísérleti eszközök, mérőműszerek
Kémia Függvénytáblázat, periódusos rendszer, számológép
Függvénytáblázat, periódusos rendszer, számológép, kísérleti eszközök
Függvénytáblázat, periódusos rendszer, számológép Függvénytáblázat, periódusos rendszer, számológép, kísérleti eszközök
Idegen nyelv Nyomtatott szótár (csak a feladatlap negyedik részéhez), CD-lejátszó a vizsga harmadik részéhez - Nyomtatott szótár (csak a feladatlap negyedik részéhez), CD-lejátszó a vizsga harmadik részéhez -
Informatika Vonalzó, számítógép a megfelelő szoftverekkel Nyomtatott és elektronikus források, internetkapcsolattal
rendelkező számítógép
Vonalzó, számítógép a megfelelő szoftverekkel Nyomtatott és elektronikus források, internetkapcsolattal
rendelkező számítógép

Helyesírási szabályzatot a töriérettségin is használhatsz, az igazán nagy segítség azonban a középiskolai történelmi atlasz, amelyben a térképek mellett számtalan évszámot, uralkodói adatot és ábrát találsz – az atlaszt közép- és emelt szinten, az írásbelin és a szóbelin is fellapozhatod. Más a helyzet a földrajzi atlasszal, amelyet kizárólag a középszintű írásbeli második részéhez osztanak ki a tanárok: az emelt szintű írásbelire tilos bevinni, a szóbelin azonban közép- és emelt szinten is lehet használni.eduline