szerző:
Eduline

Negyvenöt perc és ötven pont. Ezek a számokban kifejezhető paraméterei az új egységes középiskolai matek felvételinek. A változás első pozitív hozadéka, hogy kevesebb lett a feladat: szemben a régi rendszer másfél órás – kiskamaszok számára maratoni – írásbelijeivel, most jóval rövidebb időt vesz igénybe a tesztlapok megoldása, ami az ígéretek szerint kompetenciát, készséget mér és nem bemagolt tudást.

Készségek és képességek

A matematika azonban egzakt tudomány, így esetében nehéz pusztán az észjárást és a tehetséget mérni. A feladatlapokat – az Oktatási Hivatal (OH) tanúsága szerint – gyakorló tanárok állítják össze, akik számára alapelv, hogy nem részesítik előnyben egyik tankönyvcsalád anyagát sem. Új és ésszerű ismérve még a központilag összerakott feladatlapoknak, hogy figyelembe veszi: az egyes intézmények eltérő ütemben dolgozzák fel a tananyagot, így a feladatok elsősorban az adott évfolyamot megelőző évfolyam anyagára építenek.

Az összeállítók megpróbálnak újszerű összefüggésekben teret nyitni a tanultak mozgósításának, az ötletes alkalmazás képességének és a kreativitásnak – olvasható az OH honlapján. A szándékok szerint a felvételin nem kizárólag a tanultakat mérik, hanem ehhez kapcsolódóan a tanulók gondolkodásának jellemzőit is. Az ismeretek csak alapeszközként szolgálnak a megértéshez, és a problémák megoldásához.

A problémaérzékenység, a kreativitás és a logikai biztonság mind olyan kompetenciák, amelyek megléte az értékelésnél többet nyom a latban, mint a szabálykövetés és a hibátlan számolás. Fontos kompetencia ezen felül az életkori sajátosságoknak megfelelő szintű írásbeli kommunikáció is. Ebből következően elvárás a megoldások rendezett, olvasható, követhető írásos rögzítése – áll az Oktatási Hivatal tájékoztatójában.

A lényegkiemelés a lényeg

„A matematika-oktatás sokkal több kéne, hogy legyen, mint száraz definíciók, függvénytáblázatok és rutinszámítások sulykolása. Jó irányba indultunk a központi felvételi feladatlapokkal, és dicséretes a szándék, de ez még mindig nagyon kevés, többet kell tennünk.” – vélekedik Baranyai Gábor, az egyik budapesti gimnázium matematika tanára. Szerinte fel kéne oldani végre azt az ellentmondást, hogy míg a tudományok között az egyik legelőkelőbb (ha nem a legelőkelőbb) helyet foglalja el a matematika, addig a közoktatásban nagyon nemszeretem tárgynak számít, a többség nyűgnek tekinti, és úgy érzi: ezt a bonyolult valamit nem neki találták ki.

Ugyanakkor kevesen hajlandóak elismerni, hogy a rettegett matek elengedhetetlen a mindennapok problémáinak értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Gazdasági, pénzügyi helyzeteket például nem lehet áttekinteni matematikai ismeretek nélkül, és helyes döntéseket sem lehet hozni. Ugyanígy, a pontos, kitartó és fegyelmezett munka, valamint a várható következmények, eredmények becslése sem működik megfelelő matematika alapok nélkül.

A legfontosabb hozadéka a középiskolai matematika tanulásnak a lényegkiemelés lenne, és az összefüggések felismerni, alkalmazni tudása – elemez a matematika tanár, majd hozzáteszi: a számonkéréseknek, és így a felvételi feladatsoroknak is ezt kell száz százalékosan szem előtt tartani. Magyarul, ha egy diák felismerte az összefüggést, megpróbálta alkalmazni, de rossz eredményre jutott, minimális pontszámot szabad csak levonni tőle, mert a lényeg dolgában sikeresnek bizonyult.

Jó tisztában lenni vele, hogy a feladatlapok összeállításának szempontjai, és a feladattípusok belső arányai nem változtak a korábbi évekhez képest, így az OH honlapján megtalálható régebbi feladatsorok és megoldó-kulcsaik továbbra is segíthetik a felkészülést.

Feladat típusok

Ha megnézzük például a tavalyi hatosztályos matek felvételit, azt látjuk, hogy összesen tíz feladatot kellett megoldaniuk a diákoknak. Vagyis negyvenöt perccel számolva, átlagosan négy és fél perc állt rendelkezésre egy feladat kipipálásához. Majdnem az összes feladat szöveges, és életből vett szituációkon alapul.

A példasorban találunk egy szám-behelyettesítő feladatot, és egy mértani jellegűt, amely a terület és kerületszámítással foglalkozik. Van egy távolság-idő függvényes feladat, illetve egy órás is, ahol időpontokat kell számolni és bejelölni egy felrajzolt órán. A feladatok között helyet kapott egy a kombinatorika tárgykörébe tartozó szöveges példa is. Egyszóval a készítők igyekeztek az első öt-hat év anyagából egy teljes merítést adni, a hangsúly pedig tényleg inkább a logikán és a kreativitáson volt, semmint a szigorúan vett matematikai szabályokon.

Magyar nyelvi feladatlap 6. évfolyamosoknak
Magyar nyelvi feladatlap 6. évfolyamosoknak, MEGOLDÓKULCS
Matematika feladatlap 6. évfolyamosoknak
Matematika feladatlap 6. évfolyamosoknak MEGOLDÓKULCS
Magyar nyelvi feladatlap 4. évfolyam
Magyar nyelvi feladatlap 4. évfolyam MEGOLDÁS
Matematika feladatlap 4. évfolyam
Matematika feladatlap 4. évfolyam MEGOLDÁS
magyar nyelvi feladatlap 8. évfolyam
magyar nyelvi feladatlap 8. évfolyam megoldás
matematika feladatlap 8. évfolyam
matematika feladatlap 8. évfolyam MEGOLDÁS

A kilencedik évfolyamra jelentkezők számára is tíz példát tartalmazott a tavalyi felvételi feladatlap. Tőlük már jóval több egzakt dolgot kértek a készítők, helyenként számot kellett adniuk a tanult definíciókról is, persze nem szó szerint, hanem mondjuk egy igaz-hamis feleletválasztós teszt keretében. A diákoknak számot kellett adniuk továbbá mértékegységekben és a halmaz-műveletekben való jártasságukról, illetve több mértani feladat is helyet kapott a példasorban.  A készítők szinte az összes esetben kíváncsiak voltak a megoldás menetére, illetve a következtetések indoklására. Ezek hiánya pontveszteséget jelentett.

Fent ismertetett feladatsorok az általános felvételik részét képezték mindkét felvételiző évfolyamban. Ezeket a feladatsorokat mindenki megírta, aki tovább akart tanulni (mint ahogy idén is meg fogja írni minden diák), az egyes iskolák pedig önállóan bírálták el, hogy náluk hány pontszámmal lehetett még bekerülni. A speciális nehézségű matematika írásbeli vizsgán csak azoknak a tanulóknak kell részt venniük, akik speciális matematika tantervű területre jelentkeztek. Ilyenből a hatosztályos gimnáziumok között összesen országosan hetet találunk.

Kanaki Anna

eduline