szerző:
Eduline

Szaktanár által kidolgozott, pontos és teljes tételkidolgozás magyar nyelv írásbeli érettségire.

Témakör: Stílus és jelentés

Tétel: Hangalak és jelentés

Feladat: Csoportosítsa a következő szavakat a hangalakjuk és jelentésük közötti kapcsolat szerint! Mondjon mindegyik szócsoportra legalább még egy példát!

király; szerelem; fürge~mozgékony; térképészet; egyelőre~egyenlőre

    egyjelentésű:

    többjelentésű:

    azonos alakú:

    hasonló alakú:

    rokon értelmű:


Megoldás

Készítette: Papp Attila szaktanár

2009