szerző:
Eduline

Szaktanár által kidolgozott, pontos és teljes tételkidolgozás magyar nyelv írásbeli érettségire.

Témakör: Kommunikáció

Tétel: A kommunikáció tényezői és funkciói

Feladat: Nevezze meg a kommunikáció tényezőit az alábbi közlésfolyamatban! Milyen kommunikációs funkciók valósulnak meg a közlésfolyamat során?

Tatjana levele Anyeginhoz
(részlet)

„Én írok levelet magának –
Kell több? Nem mond eleget?
Méltán tarthatja hát jogának
Hogy most megvessen engemet,
De ha sorsom panaszszavának
Szívében egy csepp hely marad,
Nem fordul el, visszhangot ad.
Hallgattam eddig, szólni féltem,
És higgye el, hogy szégyenem
Nem tudta volna meg sosem,
Amíg titokban azt reméltem,
Hogy lesz falunkban alkalom,
S hetenként egyszer láthatom;”

Megoldás

Készítette: Papp Attila szaktanár

2009