szerző:
Eduline

Hogyan szerezhetnek támogatást a rászoruló vagy hátrányos helyzetű diákok, akik szeretnének részt venni később a felsőoktatásban? Összegyűjtöttünk mindent, amit az Arany János Tehetséggondozó Programról tudni kell.

©

Mi az az Arany János Tehetséggondozó Program?

A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását. A program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, ahol fontos a felsőoktatási tanulmányokra való eredményes felkészítés.

Kik jelentkezhetenek a programba?

Minden olyan tanuló, akinek van tanulói jogviszonya, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázatot meghirdetik, illetve hátrányos helyzetű, rászoruló vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

©

Mi a pályázás menete?

A programban részt vevő intézmények/intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt.

Meghatározott időpontban (2018. január 19-én, illetve pótló válogatási eljárás során 2018. január 26-án)  felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követően fogalmazást írnak és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki. A jelentkezőknek részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben, ahová az Arany János Tehetséggondozó Program keretében a felvételüket kérik.

Mit kell tartalmaznia a pályázatnak?

  • a helyi önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének − lehetőleg anyagi támogatásról is szóló − határozatát (1. sz. melléklet),
  • a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (2. sz. melléklet),  
  • a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (3. sz. melléklet),
  • a tanuló személyi adatlapját (4. sz. melléklet),
  • az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését − 2 példányban,
  • a tanuló kézzel írott önéletrajzát − 2 példányban,
  • azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (5. sz. melléklet),
  • a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a hátrányos helyzet megállapításáról vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy a nevelésbe vételről),
  • valamint az illetékes gyermekjóléti szolgálat − az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (6. számú melléklet).

Meddig lehet pályázni?

A pályázatot legkésőbb 2017. december 12-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) − postai úton − a települési önkormányzat juttatja el az első helyen kiválasztott középiskola címére. A borítékra rá kell írni, hogy  "Arany János Tehetséggondozó Program".

A pályázat eredményéről pedig 2018. február 9-éig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.

Újabb ösztöndíj-lehetőség: hogyan pályázhattok a Bursa Hungaricára?

Jó hír azoknak, akik támogatást szeretnének az egyetemi tanulmányaik idejére: idén ősszel is lehet pályázni a felsőoktatási támogatások egyik legnépszerűbb ösztöndíjára, a Bursa Hungaricára. Mi is az a Bursa Hungarica? Olyan hátrányos helyzetű, rászoruló diákok kérhetik ezt a támogatást, akik nappali tagozatos, teljes idejű jogviszonnyal rendelkeznek, vagyis nem számít, hogy állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában tanultok, illetve felsőoktatási szakképzésben tanulók is megpályázhatják.