szerző:
Eduline

Magyarország második legnagyobb, országos hálózattal rendelkező iskolaszövetkezete, a Fürge Diák 1,000 munkaórát adományoz olyan társadalmi célra, amely közvetlenül hatást gyakorolhat a fiatalok elhelyezkedési esélyeinek növelésére. A pályázati formában felajánlott munkaórákat a nyertes pályázó igényeinek megfelelően kiválasztott és felkészített diák munkavállalók, a Fürge Diák tagjai teljesítik - természetesen a pályázat-nyertes civil szervezet számára díjmentesen. A többhónapos akció szakmai együttműködő partnere a Nonprofit Információs és Oktatási Központ Alapítvány (NIOK).

[[ Képelem (fürge diák) ]]

Kik pályázhatnak?

A Fürge Diák iskolaszövetkezet olyan pályázó (fogadó) civil szervezetek számára ajánlja fel az 1,000 munkaórát, amelyek közvetetten vagy közvetlenül a fiatalok elhelyezkedési esélyeinek növelésén munkálkodnak. Fontos, hogy a fogadó civil szervezet  tevékenysége ne közvetlen munkavégzési lehetőségek biztosításával megszerezhető tapasztalattal, hanem egyéb más módon járuljon hozzá a fiatalok könnyebb munkakezdéséhez. A pályázat elbírálói - munkaerő-piaci szakemberek és a diákok képviselői - a leghatékonyabb és legtöbb fiatal számára elérhető tevékenységű szervezetet, ötletet fogják segíteni az értékes felajánlással.

A pályázat célja

A Fürge Diák álláspontja szerint a diákmunka „befektetés a társadalomba”: az általa kínált munkalehetőségekkel élve tudatos, öngondoskodásra képes, tapasztalattal rendelkező fiatalok kerülnek a munkaerő-piacra. Mivel ez a tevékenység önmagában nem elég ahhoz, hogy minden diák tanulmányait befejezve megfelelő ismeretekkel felvértezve induljon munkát keresni, ezért a tapasztalatszerzés és az elhelyezkedési esélyek növelésének más formáit is - lehetőségeihez mérten - támogatni kívánja a szövetkezet.

A pályázat letölthető a www.adhat.hu oldalról.

A Fürge Diák Iskolaszövetkezetről
Az 1994-ben alapított, három legnagyobb között szereplő iskolaszövetkezet több mint 20.000 tagot számlál, évente 16.000 diák munkavállaló számára szervez munkalehetőségeket. Tizennyolc irodából álló országos hálózatában évente több mint 1.000.000.000 Ft diákmunkabért fizet ki.

A NIOK-ról
A NIOK-ot több ernyőszervezet és szakember támogatásával a Nonprofit Kutatócsoport Egyesület alapította 1993-ban, és a Fővárosi Bíróság a következő évben jegyezte be. Az Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy a civil társadalom Magyarországon a nonprofit szervezetek munkája által is erősebbé váljék, és kialakuljon egy háttérbázis, amely a nonprofit szervezetek hosszú távú működését elősegíti. A NIOK nyitott alapítvány, kiemelkedően közhasznú minősítésű szervezet.

További információ:

Turóczi Gábor
PR menedzser
 
Arcus PR
www.arcusPR.hu