szerző:
Eduline

Szeptemberben kezditek az egyetemet? Fontos, hogy tudjátok: az elsőéves hallgatók még nem kaphatnak tanulmányi ösztöndíjat, de sok más ösztöndíjra, támogatásra pályázhattok. Mutatjuk.

©

Az iskolakezdésnél jó, ha már tudjátok, hogy milyen ösztöndíjakra lehettek jogosultak, és hogy melyikre akartok pályázni. A következő szociális ösztöndíjakra érdemes pályáznotok. De arra figyeljetek, hogy a támogatásokat csak október környékén fogjátok megkapni (két havit természetesen), így addig okosan gazdálkodjatok.

Bursa Hungarica

A pályázatot minden évben ősszel írják ki: hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló diákok pályázhatnak, akik főiskolára, egyetemre járnak, vagy a következő tanévben szeretnék megkezdeni felsőfokú tanulmányaikat. Utóbbiak csak akkor kaphatnak támogatást, ha bekerülnek valamelyik felsőoktatási intézménybe. Ez a támogatás pedig egy évre, vagyis két félévére szól.

A Bursa Hungarica ösztöndíjat alap- vagy mesterszakos hallgatók, egységes, osztatlan képzésben és felsőfokú szakképzésben részt vevő diákok egyaránt megkaphatják - önköltséges hallgatók is pályázhatnak, esti és levelező tagozatosok azonban nem. A támogatás havonta 8-10 ezer forint összesen, mert hogy két részről érkezik: egyrészt önkormányzati részről, másrészt pedig intézményi részről.

Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj, alaptámogatás

A nappali tagozatos, állami ösztöndíjas hallgatók, illetve azok pályázatnak rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjra, akik tanulmányaikat támogatott formában kezdték meg, és a megkezdett félévek száma alapján jogosultak lennének az állami ösztöndíjas képzésre.

A rendszeres szociális ösztöndíjra félévenként pályázhattok, az ösztöndíjat pedig havonta utalják. Ha váratlan esemény – baleset vagy állás elvesztése – miatt romlik a hallgató szociális helyzete, akkor pályázhat rendkívüli szociális ösztöndíjra. Ez egyszeri juttatás, a kérelmekről havonta egyszer hoznak döntést.

Az egyetem és főiskola első évében egyszeri alaptámogatást is igényelhettek, ha állami ösztöndíjas, nappali tagozatos képzésen tanultok. Ez az összeg a felsőoktatási szakképzés, alap- és osztatlan képzés esetén a hallgatói normatíva 50 százaléka (59 500 forint), mesterképzés esetén 75 százaléka (89 250 forint). Alaptámogatást a fogyatékossággal élők vagy egészségi állapotuk miatt rászorultak, hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetűek, családfenntartók, nagycsaládosok, félárvák, árvák kaphatnak, illetve azok a hallgatók, akik nagykorúságuk előtt gyámság alatt álltak.

Ezekről az egyetemek honlapjain olvashattok részletesen, ugyanis mindenhol eltérhet, illetve a leadási dátumok is mások lehetnek, amire persze különösen oda kell figyelnetek. A szociális támogatások valószínűleg emelkedni fognak szeptembertől:

Jó hír az egyetemistáknak: szeptembertől több pénzt kaphatnak. De mennyivel többet?

Tíz éve egy forinttal sem emelték az egyetemisták és főiskolások ösztöndíjait, szeptembertől azonban negyven százalékkal több pénzt fordíthatnak a felsőoktatási intézmények a rászoruló hallgatók szociális támogatására. De vajon mennyi pluszpénzt jelenthet ez egy hátrányos helyzetű, félárva vagy nagycsaládos hallgató számára?