szerző:
Eduline

Fontos, hogy ne csak jól tudjuk a nyelvet, de ismerjük az esszéírás lépéseit, formális és tartalmi szabályait, illetve az egyes esszétípusokat. Ha ezeket jól elsajátítottuk, az már fél siker a nyelvvizsgán. A következőkben a legfontosabb tudnivalókat tekintjük át, egy-két praktikus tanáccsal kiegészítve.

Az esszéírás lépései

 Bár mindenki kicsit másképpen ír, van egy tipikus menete az esszéírásnak, ami 3 fő lépésre osztható:

1) kivonat készítés
2) piszkozat írás
3) átvizsgálás, javítás


Mivel a vizsgán nem áll rendelkezésre korlátlan idő, így az egyes fázisok csak részben valósíthatók meg, ám fontos hogy minden lépés meglegyen. Elsőként a megadott témához kell ötleteket gyűjteni, majd ezeket egy logikus rendbe szervezni. (Bizonyos vizsgatípusoknál ez nem a vizsgázó feladata, mivel megadják, hogy milyen pontokat kell érinteni az írás során.) Ezt követően a meglévő vázlatot kell kidolgozni és írni egy első verziót. Majd végül ezt kell végigolvasni és javítani a hibákat, újraszerkeszteni, átfogalmazni, illetve lerövidíteni ha szükséges. Minden vizsgánál biztosítanak elegendő helyet vázlat készítéséhez, amely aztán egy vonallal áthúzható és melléírható a végleges verzió.

Tanács: Általában nagyjából 45 perc áll rendelkezésre egy 200 szavas esszé megírására. Ebből érdemes 5-6 percet tölteni a téma átgondolásával, ötletgyűjtéssel és rendszerezéssel. Ezt követően nagyjából 20-22 perc alatt érdemes megírni az első verziót, majd áttérni egy másik feladatra. Később visszatérni és az írottak újraolvasását követően a maradék 15-18 percben javítani és újraírni az esszét.

Stílus

Attól függően, hogy mi az adott írás célja, illetve kiknek szól, különbséget kell tennünk az adott nyelven belül formális és informális stílusok között. Míg a beszélt nyelvben, illetve a nyelvórán sokszor közvetlenebb, informális alakban használjuk a nyelvet, addig egy esszé megírása esetén fontos, hogy figyeljünk a megfelelő, formális kifejezések és szerkezetek használatára. Mit jelent ez pontosan? A nyelvtan tekintetében a formális nyelvre jellemző, hogy csak teljes mondatokat használhatunk és gyakoriak az összetett, sok tagmondatból álló mondatok, illetve a szenvedő szerkezetek. Jelentős különbség van a formális és informális szókincs között is. Az angol nyelvben számos olyan szópár létezik, amelyek jelentése azonos, ám az egyik formális, a másik informális szövegekben használható.

Néhány példa:

ask – inquire; basic – fundamental; believe – consider/regard; build – construct/erect; change – alter; enough – sufficient; get – obtain; go on – continue; good enough – satisfactory/adequate; leave – depart; answer – respond/reply; say – claim/state; take back – withdraw; typical – characteristic; wanted - desirable

Általános szabály, hogy a formális nyelvben nem használjuk az úgynevezett phrasal verb-öket, illetve köznyelvi fordulatokat és érzelmileg telített kifejezéseket. Az írás hangvétele  személytelenebb, a megfogalmazás lényegre törő, kevés személyes utalással és példával.

Tanács: Készíts magadnak egy szószedetet, amiben összegyűjtöd a legfontosabb formális-informális szópárokat!

Az esszé típusai

Az általános követelményeken túl, speciális szabályok vonatkoznak az esszékre, melyek eltérőek attól függően, hogy milyen típusú esszéről van szó. A legfontosabb típusok és jellemzőik:

1) Leíró esszé: egy adott tárgy, hely vagy személy részletes leírása, bemutatása adott szempontok alapján (például: My Favourite Teacher; The Perfect House; etc.)

2) Narratív esszé: egy történet vagy esemény bemutatása valamilyen meghatározott indokkal, amelyet az esszé elején le kell írni (például: A week when it was worth going to school; The most influential moment in my carreer; etc.)

3) Érvelő esszé: a leggyakoribb forma, ahol egy adott véleményt kell kifejteni, az érvek és ellenérvek bemutatásával és logikus okfejtéssel (például: Marriage: an outdated institution; Does violence have a place in entertainment?  etc.)

4) Diszkurzív, igazoló esszé: egy adott probléma vagy kérdéskör pontról pontra való elemzése, megvizsgálva az összes lehetséges nézőpontból (például: School system: a key to Japan's success; Exams: a necessary evil; etc.)

5) Összehasonlító esszé: két vagy több szöveg, álláspont, módszertan, elmélet, stb. összehasonlítása a hasonlóságok és különbségek számbavételével egy adott szempontrendszer alapján (például: Two Working Women; Bursting with Health; etc.)

A nyelvvizsga tippeket Laszlovszky Ágnes, a Danubius Nyelvi Intézet nyelvoktatási programjának koordinátora szállította.

eduline