szerző:
Eduline

Munkajog szigorlati tételek - itt készült: BGF-PSzF - terjedelem: 21 oldal

tételcímek

1.)A munkajog alapvető fogalmai, rendszere és kialakulása
2.) Alapjogok jelentősége a munkajogban, a munkajog kapcsolata más jog és tudományágakkal.
3.)A munkajog általános rendelkezései
4.) A munkaszerződés, annak létrejötte, tartalma és módosítása
5.) A nők, fiatalok és egyes más személyek fokozott védelme.
6.) A MA és MV fő és mellékkötelezettségei
7.) A munka- és pihenőidőre vonatkozó szabályok
 8.) Munkabér, térítések és szociális juttatások
9.) A munkavállaló fegyelmi és kártérítési felelőssége
10.) Munkáltató kártérítési felelőssége
11.) A munkaviszony megszűnése és megszüntetése. Az egyes munkavállalókra vonatkozó különös
12.) Munkaügyi viták, munkaügyi igazságszolgáltatás. Szakszervezetek, MA-i, érdekképviseleti szervek, országos érdekegyeztetés.
13.) Kollektív szerződés, ÜT, sztrájk
14.) Közszolgálati jogviszony (források, hatálya, tartalma, fegyelmi felelősség, kollektív munkaügyi
15.) Közalkalmazotti jog (források, hatálya, tartalma, fegyelmi felelősség, kollektív munkaügyi

részlet:

Rendkívüli munkavégzés:
A munkaidő beosztásától eltérő munkaidő kereten felüli, ügyelet alatti munkavégzés és a készenlét alatt elrendelt munkavégzés.
Nem minősül rendkívüli mvégzésnek az engedéllyel távol töltött időtartamnak az előzetes megállapodás alapján történő ledolgozása. Minden esetben kell elrendelni a MA-nak az MTK szerinti legfeljebb 200 óra a KSZ szerint pedig 300 ó/naptári év tartamra.
Rendes szabadság: Minden munkaviszonyban töltött naptári évben megilleti a MV-t a rendes szabadság, amely alap és pót szabadságból áll.
A MV-t a szabadság a további munkaviszonyai után is megilleti (másod, mellékállás).
Különállóan kell elbírálni a MV-t megillető szabadságot és a MV köteles a munkáját elvégezni abban a munkaviszonyban, amelyben már nem jár neki szabadság, akkor is, ha másik munkaviszonyában még a szabadságát tölti.

letöltés