szerző:
Eduline

Aki egészségi állapota vagy egyéni adottsága miatt nem tud egyes érettségi tárgyakból vizsgát tenni, vagy nem kapott középiskolai érdemjegyeket, felmentést kérhet az érettségin.

©

A köznevelési törvény lehetőséget biztosít hátrányokkal küzdő tanulók számára, hogy különböző mentességet és segítséget kaphassanak az érettségi vizsgán kötelező vagy kötelezően választandó tantárgyakból. Ez lehet:

  • mentesség az érdemjeggyel való minősítés alól (ilyenkor másik érettségi tárgyat választhat)
  • mentesség a vizsga egyes elemei (írásbeli vagy szóbeli) alól
  • hosszabb felkészülési időt kapnak a vizsgáztatás során (maximum 60 perccel írásbeli, 20 perccel szóbeli esetén)
  • szakértői bizottság alapján segédeszközt használhat (pl. számítógépet)

Ha a vizsgázó szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után, külön helyiségben, felügyelő tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére középszintű vizsga esetén harminc percet, emelt szintű vizsga esetén negyven percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó, vagy a vizsgázó kérésére a kérdező tanár felolvassa - rendelkezik az érettségi mentességről szóló kormányrendelet.

Kik kaphatnak segítséget a vizsgánál, illetve mentességet egyes vizsgaelemek vagy az érdemjegy megszerzése alól? Azok a diákok, akiknél a pedagógiai szakszolgálat beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséget, vagy sajátos nevelési igényt állapított meg.

Az érettségi jelentkezés során fel kell tüntetni, hogy élni kíván valaki a mentességgel - erről az iskola igazgatója dönt a jelentkezés elfogadásakor.

Milyen kategóriák léteznek?

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal,  anulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a  szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos  tanulási, figyelem vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

A megfelelő szakértő megtalálásában az ELTE Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Országos Gyógypedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény tud segítséget nyújtani.

érettségi 2017 - eduline.hu

Az Eduline.hu a HVG magyar oktatással, oktatáspolitikával, tanulással, továbbképzéssel foglalkozó szájtja.