szerző:
Eduline

Lassan jönnek az eredmények, de ezzel nagyon nincs vége a felvételi folyamatnak.

Lezárult a középiskolai felvételi vizsgalapjainak értékelése: a vizsgát követően nyolc nap állt rendelkezésre a vizsgázó diákoknak és a szülőknek, hogy megtekintsék a feladatlapokat, és ha szükséges volt, akkor javításbeli módosító javaslatokat tegyenek.

A hátralévő időszak is izgalmasnak bizonyul, február 9-ig kell megküldjék az igazgatók az értékelőlapokat a vizsgázóknak, illetve a szülőknek.

Az értékelőlap ismeretében adhatják be a diákok a felvételi jelentkezésüket, a jelentkezési lapot és a tanulói adatlapot (ezt az általánosiskola állítja össze), így a korábbi felvételi átlagok ismeretében már kalkulálhatnak a diákok, hogy hova vehetik fel őket az eredményeikkel.

Minden olyan iskola tarthat szóbeli felvételit is, ahol előírták a kötelező írásbeli vizsgát. Ezeket az iskolák 2017. február 20. és március 9. között kell megtartsák, az időpontokról megfelelően tájékoztatva a jelentkezőket. Legalább három vizsganapot kell meghirdetnie az iskoláknak.

A középfokú felvételi eljárás során jelentkezési lapokat, valamint tanulói adatlapot kell benyújtania:

  • minden olyan általános iskolai tanulónak, aki középfokú iskolában kívánja tanulmányait folytatni;
  • minden tanköteles korú tanulónak, aki ebben a tanévben a 8. évfolyamra jár (kivéve a 8 vagy 6 évfolyamos gimnázium 8. évfolyamát végző tanulókat, valamint a többcélú intézmények azon tanulóit, akiknek a továbbhaladása az iskola pedagógiai programjának szabályai szerint helyben biztosított);
  • annak, aki általános iskolai (vagy más, ennek megfelelő) tanulmányait külföldön végezte, azonban Magyarországon kíván középfokú intézményben továbbtanulni.

A 8 vagy 6 évfolyamos gimnázium 8. évfolyamát végző tanulóknak nem kell leadniuk jelentkezési lapot, valamint azoknak sem, ahol az iskola pedagógiai programja alapján helyben biztosítják a középfokú továbbtanulásukat. A tanulói adatlapon kell feltüntetni majd a középiskolák jelentkezési sorrendjét. Ezt egyik felvételiztető intézmény sem ismerheti meg.

A tanulói adatlapot és a jelentkezési lapot az általános iskola állítja elő. Minden diáktól begyűjtik a szükséges információkat, a megjelölni kívánt középiskolákat, majd rögzítik egy elektronikus rendszerben, ezzel kizárva a diákok és szülők által elkövethető apró bakik lehetőségét.

Minden szülő és diák ügyeljen arra, hogy az iskolában minden adat rendelkezésre álljon, így azokat az általános iskola február 15-ig továbbítja a jelentkezéseket az Oktatási Hivatalnak.

Egy-két feladaton még nekem is el kellett gondolkodnom - tanárok és diákok a felvételiről

A magyarteszt nem okozott meglepetést a nyolcadikosoknak, a matematikai feladatsort azonban nem mindenki tudta befejezni az időhiány miatt - így jellemezték a szombati középiskolai felvételit az eduline által megkérdezett pedagógusok. Meglepetést nem okozott a magyarteszt "Jól átgondolt feladatsor" - így jellemezte a négyosztályos középiskolai felvételi feladatlapot az eduline-nak egy megyeszékhely általános iskolájának magyartanárja.