szerző:
Eduline

Benyújtotta a Fidesz-KDNP a családi pótlék kifizetésével kapcsolatos törvénymódosítási javaslatát hétfőn a parlamentnek. Az indítvány szerint az új tanévtől ha egy tanköteles korú gyermek egy tanévben ötven tanórát igazolatlanul hiányzik, akkor őt a jegyzőnek védelembe kell vennie, és el kell rendelnie, hogy a gyermek után járó családi pótlékot hat hónapig természetben nyújtsák.

A fideszes Kósa Lajos és a KDNP-s Soltész Miklós által jegyzett javaslat két részre bontja a családi pótlékot: a nevelési ellátásra, amely a tankötelezettségig folyósítható, valamint az iskoláztatási támogatásra, amely a tankötelezettség teljes időtartamára jár, de legfeljebb annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben - a közoktatási intézményben tanuló - gyermek betölti huszadik életévét.

A legfontosabb változás, hogy az iskolába járáshoz kötné a Fidesz-KDNP a családi pótlék kifizetését. A javaslat szerint először csak figyelmeztetnék a szülőt: ha a gyermek egy adott tanévben tíz tanóráról igazolatlanul hiányzik, a jegyző gyámhatóságként eljárva felhívja a szülő figyelmét a lehetséges jogkövetkezményekre.

Ha pedig már 50 órát hiányzott igazolatlanul a gyermek az iskolából, a jegyző elrendeli a gyermek védelembe vételét és azt, hogy az iskoláztatási támogatás teljes összegét a döntést követő második hónap első napjától kezdődően fél évig természetben nyújtsák. Ha továbbra is igazolatlanul hiányzik a tanuló, ezt az intézkedést újra és újra meg kell hozni.

A jegyzőnek emellett - a szülők véleményének figyelembevételével - pénzfelhasználási tervet kell készítenie, ki kell rendelnie egy eseti gondnokot, a támogatás összegét pedig egy, a kincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlára kell utalnia. Azért, hogy ezen összeget a gyermek szükségleteire használja fel a család, a gondnok felel. A törvény 2010. augusztus 30-án lépne hatályba.


mti