szerző:
Eduline

Az Erasmus Mundus egy olyan közösségi program, melynek célja, hogy magas színvonalú európai képzést nyújtson a legkiválóbb hallgatók részére, érkezzenek azok a világ bármely részér_l is. Az Európai Bizottság ezért a program keretében támogatást nyújt a fels_oktatási intézmények együttm_ködéséhez, és ösztöndíjat kínál európai és Európán kívüli hallgatóknak és oktatóknak. Ezen kívül pedig olyan projekteket is támogat, amelyeknek célja, hogy növelje az európai fels_oktatás vonzerejét.

Erasmus Mundus (2009-2013)

A program új szakasza amellett, hogy továbbra is lehet_séget nyújt a 2004-2008 közötti tevékenységek támogatására, de kibővített és egyszerűsített formában. Mindemellett integrálja a korábban különállóan működő Erasmus Mundus External Cooperation Window programot is.

Az Erasmus Mundus főbb újdonságai:
- közös doktori programok indításának lehetősége, hároméves ösztöndíjak a doktoranduszok részére;
- a közös mester vagy doktori programok teljes képzési idejére szóló ösztöndíjak európai hallgatók számára is;
- nagyobb hangsúly helyeződik a minőségbiztosításra, a hallgatók / doktoranduszok foglalkoztathatóságára, és a közös programok fenntarthatóságára.

Költségvetés és pályázattípusok
2009-2013 között közel 1 milliárd euró a program költségvetése, amely a következőképpen oszlik meg a 3 alprogram között.

1. alprogram: Erasmus Mundus közös programok (ösztöndíjakkal együtt)454 millió euró
2. alprogram: Erasmus Mundus partnerségek (korábbi External Cooperation Window)460 millió euró
3. alprogram: Az európai felsőoktatás népszerűsítése 16 millió euró

Kik vehetnek részt az Erasmus Mundus programban?
Az Erasmus Mundus program különböző pályázattípusaiban részt vehetnek
 - felsőoktatási intézmények;
 - hallgatók, oktatók, kutatók, a felsőoktatási intézmények alkalmazottai;
 - bármely, a felsőoktatás területén aktív szervezetek a világ bármely országából.

Hogyan lehet pályázatot benyújtani?
Tekintettel arra, hogy az Erasmus Mundus programot az Európai Bizottság centralizáltan kezeli, pályázni a Bizottság által minden évben megjelentetett pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően lehet az alábbi várható pályázati határidőkkel.

AlprogramHatáridő
Közös mesterképzésekáprilis 30.
Közös doktori képzésekáprilis 30. (a pályázat
összegzését március 31-ig)
Partnerségekmárcius 15.
Az európai felsőoktatás népszeúsítéseáprilis 30.

Pályázatkezelés
A programot az Európai Bizottság Oktatási, Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynöksége (EACEA) kezeli az Oktatási és Kulturális Főigazgatósága valamint az EuropeAid Együttműködési Hivatala felügyelete mellett.
A program végrehajtásában részt vesznek továbbá az Európai Bizottság delegációi, valamint az európai és EGT tagállamokban működő Erasmus Mundus nemzet irodák (National Structure). Magyarországon a Tempus Közalapítvány látja el ez utóbbi a feladatot.

forrás: uni-corvinus.hu