szerző:
Eduline

Kutatást készített a Károly Róbert Főiskola a 2008 szeptemberében felvételt nyert és beiratkozott hallgatói körében a felsőoktatási motivációjukról, illetve az intézménytől várt szolgáltatásokról. A felméréséből kiderült, hogy a hallgatók többsége elvárja az oktatók segítőkészségét, a naprakész ismeretek átadását, és azok izgalmas tálalását, illetve a tanulmányokhoz szükséges oktatási segédletek elérhetőségét.

Az 1022 felvett hallgatóból 779 diák töltötte ki a kérdőívet, így az intézmény 76 százalékos mintavétellel dolgozhatott. A felmérésekből egyebek mellett az oktatók iránti elvárások is kirajzolódtak, az oktatók segítőkészségét a válaszadók 77 százaléka teljes mértékben elvárja, csakúgy, mint a naprakész ismereteket és az izgalmas előadásmódot, amelyet a hallgatók 65 százaléka igényli a legnagyobb mértékben.

A felsőoktatás tömegesedésével azonban egyre nagyobb eltérést mutatnak az intézményekbe felvételt nyerő hallgatók eredményeiket illetően, a költségtérítéses helyek növekedésével a középiskolában átlagosan vagy annál rosszabbul teljesítők is gondolkodhatnak a továbbtanuláson. Jól példázza mindezt a 2008-as felvételi időszak, ahol a ponthatárok megállapításánál kiderült, egyes szakokra 410 pontot kellett elérni az államilag támogatott képzésben való felvételhez, míg elegendő volt a 160 pontos minimum teljesítmény elérése az azonos padban ülő hallgatóknak, akik fizetnek a képzésükért. Szemléltetve a különbséget, az előbbinek például kell egy 100%-os érettségi és egy 70%-os emelt szintű érettségi (mindkettő ötösnek minősül), vagy két középszintű 95 %-os érettségi (szintén ötös érdemjeggyel) és egy középfokú nyelvvizsga, hallgatótársának pedig két középszintű épp hogy hármas érettségi vizsga. A 480 pontos felvételi rendszer célja, hogy jobban differenciálni lehessen a felvételizők által elért eredményeket, ám az azonos szakon megállapított ponthatárok olyan eltérő tudásbázist sugallnak, amelyre nagyon nehéz egységes tananyagot építeni.

Éppen ezért a vizsgálatot végző Károly Róbert Főiskola pályázatot hirdet a felvételi előtt álló, gyengébb eredményű diákoknak. A Javíts a jövődért akció a főiskolára első helyen jelentkező hallgatókat díjazza pontokkal, majd azokat beváltva értékes, a tanulmányokat elősegítő nyereményekkel. Pont akkor szerezhető, ha a pályázó javít valamely érettségi tárgyból eredményén. Tehát az a jelentkező, aki magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, egy idegen nyelv, gazdasági ismeretek, közgazdasági alapismeretek, közgazdasági és marketing alapismeretek, biológia, fizika, kémia, informatika tárgyból a 11. év végén 3-as értékelést kapott, de a 12. év végére jeles eredményt ért el, két pontot kap. Ugyanígy, ha a jelentkező 12. év végi eredménye négyes volt, ám ötös érettségi vizsgát tett az adott tárgyból, 1 pontot kap az intézménytől.

Ez egyrészt jó az intézménynek, mert a pályázatra regisztrált jelentkezői vélhetően a lehető legjobb eredményre törekednek, így szinkronba kerülnek az egyébként nagyrészt jó eredménnyel bejutó hallgatók tudásszintjével, másrészt motiváló erő a felvételizőknek, akik értékes laptopot és egyéb nyereményeket kaphatnak leendő intézményüktől. Ez a kutatásban előtérbe került oktatókkal szembeni elvárásokat is támogatja, hiszen egy tudásszintjében homogén csoporttal könnyebb a segítőkész attitűd és naprakész információátadás gyakorlata, így hatékonyabb és előremutatóbb lehet a közös munka.

Román Györgyné, a gyöngyösi Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola tanulmányi igazgatóhelyettese alátámasztotta, hogy a középiskolában nagyon erős eltérés mutatkozik a diákok tudásszintje között. A pályázattal kapcsolatban elmondta: „sok hallgató értesült a lehetőségről, eredményekről azonban még korai lenne beszámolni.”