szerző:
Eduline

A turizmus-vendéglátás szak az egyik évek óta a legkedveltebb szakok közé tartozik. Az itt végzettek a szállásadóktól az önkormányzatokon át a vendéglátó-ipari vagy kulturális szolgáltató vállalkozásokig találhatnak maguknak munkát.

A turizmus-vendéglátás képzésben nappali tagozatra bekerülő hallgatók átlagosan heti 20-25 órában hallgatnak kötelező és kötelezően választható tárgyakat. A képzési időbe beépített gyakorlati félév lehetőséget ad a szakmai tudás, a gyakorlati ismeretek fejlesztésére. A fogadó vállalatok vezető beosztású munkatársai mellett a hallgatók megismerhetik a szakmai és gazdasági tevékenységet, betekintenek az egyes munkaterületek vezetési és irányítási feladataiba, egyszóval részt vesznek a cégek munkájában.

A turizmus-vendéglátás alapszak képzési célja olyan közgazdászok képzése, akik a gazdaságtudományi felsőfokú alapképzés gazdálkodási-üzleti ága közös követelményeinek való megfelelésen túlmenően ismerik:

a turisztikai ágazat működésének elveit és jellemzőit, annak al- és kapcsolódó ágazataival (szállásadás, vendéglátás, utazásszervezés, közlekedés, stb.) együtt, makro- és mikroszinten egyaránt;
a turizmus szereplőinek, érdekeltjeinek és érintettjeinek jellemzőit;
a turisták által igénybe vehető szolgáltatások rendszerét;
a különböző típusú turisztikai vállalkozások (szálláshelyek, vendéglátóhelyek, utazásszervezők, szabadidős létesítmények, stb.) szervezésére, működtetésére és irányítására vonatkozó elveket és módszereket;
a turisztikai szolgáltatások technológiai folyamatait, lebonyolításuk feltételeit és előírásait;
a turizmussal kapcsolatos közösségi és nonprofit tevékenységeket, államigazgatási, önkormányzati, területfejlesztési, kulturális stb. kapcsolódásokat, a turizmus hazai és nemzetközi intézményrendszerét;
a turisztikai vállalkozások működését befolyásoló legfontosabb nemgazdasági tényezőket, a földrajzi, kulturális, természeti és jogi vonatkozásokat;
a turisztikai vállalatok egyes működési területeinek, funkcióinak (marketing, pénzügy, finanszírozás, emberi erőforrás menedzsment, kontrolling, stb.) sajátosságait, elveit és módszereit.
A turizmus szakos közgazdászokat megszerzett elméleti ismereteik alkalmassá teszik a további képzési szint(ek)re történő belépésre.

...

forrás: felvi.hu

a teljes cikk elolvasható itt