szerző:
Eduline

Társadalombiztosítás Tb ügyintézői kidolgozott tételek - itt készült: Tásradalombiztosítási Ügyintéző Tanfolyam - terjedelem: 100 fájl

részlet:

10. a) Ismertesse a tételes és a százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetésének szabályait.

b) A biztosítás fennállása alatt ki jogosult táppénzre? Ismertesse a biztosítás megszűnését követő táppénz jogosultsági szabályokat (jogosultság időtartama, kifizetőhely feladatai).

c) Melyek a korkedvezményre és a korengedményes öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei?

d) Ismertesse a „családi pótlék - GYES igénykarton” vezetésének, tárolásának általános szabályait és a folytatólagos igénylésre jogosító igazolvány kiadásával kapcsolatos előírásokat.
e) Hogyan történik a társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató által folyósított pénzbeli és a családtámogatási ellátások elszámolása?

11. a) Határozza meg a nyugdíj és egészségbiztosítási járulék, valamint a magánnyugdíj-pénztári tagdíj fogalmát. Kinek kötelező a magánnyugdíj pénztári tagság és milyen fizetési kötelezettség terheli nyugdíjjárulék és tagdíj fizetésekor?

b) Táppénzre jogosultság szempontjából kit tekinthetünk keresőképtelennek? Mely napot kell a keresőképtelenség első napjának tekinteni? Miért válhat el a táppénzre való jogosultság kezdő napja és a keresőképtelenség első napja? Mi ennek a jelentősége? A keresőképtelenség időtartamából mely napokra jár és mely napokra nem jár táppénz?

c) Mely időtartamokat lehet szolgálati időként figyelembe venni, továbbá melyek a szolgálati időnek nem minősülő idők?

d) Ismertesse a jogalap nélkül felvett családtámogatási ellátások felelősségi szabályait és a jogorvoslati rendszerét a közigazgatási és a bírósági eljárásra kiterjedően.

e) Határozza meg a baleset, az üzemi baleset és a foglalkozási megbetegedés fogalmát. Mi nem számít üzemi balesetnek? Kinek jár baleseti táppénz és meddig? Határozza meg a baleseti táppénz alapját és mértékét.


letöltés