szerző:
Edupress

Innováció és fenntartható felszíni közlekedés címmel rendezett szakmai konferenciát a Magyar Mérnökakadémia és a Budapesti Műszaki Főiskola szeptember 4-6. között Budapesten.

A szakmai konferencia célkitűzése - összhangban a Magyar Mérnökakadémia (MMA) alapításakor megfogalmazott célokkal - az volt, hogy szolgálja a Magyar Köztársaságot minden olyan szakterületen (mint például a fenntartható felszíni közlekedés is), amely a technika és a technológiák fejlődésével, a nemzeti és társadalmi jólét ezen alapvető eszközeivel összefügg. Az MMA e körben információszerző tevékenységet végez, véleményt nyilvánít, illetve szakmai támogatást nyújt a döntéshozó szervezeteknek. A szervezők úgy vélik, a közlekedés egyre sürgetőbb problémáinak megoldása érdekében rendkívüli jelentősége van a hazai innovatív szakembergárda mozgósításának. A tanácskozás célja az volt, hogy a hazai fejlesztéseket végző cégek, kutatóhelyek, és a közvetlen felhasználók között információs kapcsolatok jöjjenek létre, nem elhanyagolva a hivatalos (minisztériumi, önkormányzati, felügyeleti stb.) szervek szerepét sem. Összehozták azokat a partnereket, akik a fejlesztéseket végzik, és azokat, akik a potenciális felhasználók (a nagy cégeket, de a kis fejlesztő helyeket is, újakat és régieket, egyetemeket, kutatóhelyeket, tudásközpontokat egyaránt). A rendezvény nem elszigetelt kezdeményezés, szakmai tematikája összeállítása során egyaránt figyelembe vették a hazai közlekedés-fejlesztési szempontokat, és az Európai Unió fő fejlesztési irányait, amelyek az "FP7 Cooperation Work Programme" "Transport" szekciójának a témakiírásaiban is szerepelnek.A rendezvényen elhangzott előadások anyaga letölthető a www.kitt.bmf.hu/mmaws.(www.edupress.hu)