szerző:
Eduline

Folytatjuk a népszerű szakok bemutatását. Ezúttal a tavalyi népszerűségi lista 4-6. helyezettjét néztük meg közelebbről.

Gépészmérnök

A gépészmérnöki szak 7 féléves, a diploma megszerzéséhez pedig 210 kreditet kell begyűjteni. Ebből 15 jöhet össze a szakdolgozatból. Szükség lesz továbbá egy államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzésére.

Talán nem okozunk meglepetést, de rengeteg matematikai alapú tárggyal kell tisztába kerülni a szak elvégzése során. Ábrázoló geometria, szilárdságtan, dinamika, méréstechnika, hőtan, rezgéstan, kalorikus gépek - fincsi, mi? Azt nem mondhatni, hogy sok "tölteléktárgy" lenne a képzés során, de azért a közgazdaságtan alapjait meg kell tanulni.

Ápolás és betegellátás

A 8 féléves, 240 kredites képzés után attól függ, mi kerül a diplomára, hogy a hallgató milyen szakirány választott. Ezek a következők: ápoló, dietetikus, ergoterápia, gyógytornász, hang-, beszéd- és nyelésterapeuta, mentőtiszt, szülésznő.

 

Az alapozó tárgyak és a szakmai törzsanyag szakirányonként megegyeznek, erre épülnek a differenciált szakmai törzsanyagok. Biofizikát, elsősegélyt, jogi- és társadalmi ismereteket és informatikát mindenki tanul. A szakmai tárgyak közül élettan, anatómia, mikrobiológia, biokémia, patológia, gyógyszertan, gerontológia, stb. szerepelnek a szakleírásban.

Pszichológia

Az alapképzés 180 kredites, hat féléves. A szakdolgozat a műhelymunkákból készített portfolió, ami 4 kreditet ér. A fenti tárgyakhoz hasonlóan, nincs szükség szakmai nyelvvizsgára a diplomához, egy általános középfokú komlex nyelvvizsgát kell felmutatni.

A szakmai alapozótárgyak között olyanokat találunk, mint az élettan és anatómia, magatartásgenetika, statisztika, evolúciós pszichológia, stb. A szakmai törzsanyagban szerepel a kognitív pszichológia (3 féléves), affektív pszichológia, személyiséglélektan+gyakorlat, fejlődéslélektan+gyakorlat, társadalomlélektan+gyakorlat. A differenciált szakmai tárgyak között szerepel a neurológia, pszichofiziológia, és több módszertani tárgy, illetve a klinikai gyakorlat.

A 2017-es felvételivel kapcsolatos minden írásunkat itt találjátok.