szerző:
Eduline

A Magyarországi Szülők Országos Egyesülete (MSZOE) szerint nem a hallgatókat kell sértegetni azzal, hogy nem tanulnak, hanem azokat a felsőoktatási vezetőket kell lecserélni, akik használható tudás nélkül adtak nekik diplomát.

Az egyesület pénteki közleményében úgy fogalmazott, a felsőoktatási intézmények oktatási színvonalának csökkenését nem lehet a hallgatókra áthárítani. Azokat kell lecserélni, akik felelősek a felsőoktatás színvonalának csökkentéséért, és nem készítették fel a hallgatókat megfelelő szinten hivatásukra.
   
Álláspontjuk szerint a felsőoktatási törvény módosításának egyes rendelkezéseit csak felmenő rendszerben lehet bevezetni, ezért az egyeztetéseket ki kell terjeszteni az érettségi előtt álló tanulókra és az általános iskola nyolcadik évfolyamának befejezése után iskolaváltó diákokra és szüleikre is.
   
Felhívták a figyelmet arra is, hogy az új felvételi rendszerre való átálláshoz megfelelő időt kell biztosítani a közoktatásban tanulók és szüleik részére, hogy megismerhessék, megértsék az új rendszerre történő átállást. Az általános iskolát befejező és a középiskolába jelentkező tanulóknak, már a jelentkezéskor tudni kell, ezért legalább öt évvel korábban nyilvánosságra kell hozni a felsőoktatási intézmények által követelt érettségi vizsgatárgyakat.
   
Az egyesület kitért arra is, hogy szerintük indokolatlan a szóbeli felvételi vizsga újbóli bevezetése, mert az lehetőséget ad a korrupcióra. Az MSZOE azt írta, a szülői felelősség és a nagymértékű szülői finanszírozás miatt a szülők képviselőinek jelen kellene lennie a felsőoktatási intézmények legfőbb döntéshozó testületében legalább 5 százalékos arányban.
   
Az oktatási államtitkárság csütörtökön hozta nyilvánosságra az új felsőoktatási törvény vitaanyagát; az 51 oldalas dokumentum szerint felülvizsgálandó a 2006-ban bevezetett többciklusú felsőoktatási rendszer, osztatlan képzésben valósulna a pedagógusképzés, és két emelt szintű vizsga lenne a felsőoktatásba való belépés feltétele.

MTI