szerző:
Eduline

Véget ért a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) Látogató Bizottságának három napos látogatása a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. A Bizottság munkájáról, az egyetem intézményeinek, menedzsmentjének közreműködéséről kérdeztük Prof. Dr. Szabó János DSc rektort.

Mi mindenre terjedt ki a Látogató Bizottság vizsgálódása?

A szokás az, hogy az Akkreditációs Bizottság az egyetem minden működési területének áttekintésére jogosítványokat ad a Látogató Bizottságnak. Ennek a kérdései, a vizsgálódás területei, szempontjai szabályokban lefektetett elvárások, minden felsőoktatási intézménnyel kapcsolatban hasonló logikájú áttekintési kötelezettség van megfogalmazva. Nem történt másként a mi esetünkben sem.

Miért most kerül sor az akkreditációra?

Minden felsőoktatási intézmény számára legkésőbb 8 évenként kötelező a mérlegre tétel. Az oktatási kormányzat ezt a kontrollt tartja működésben, hogy a felsőoktatás minőségbiztosításának eleget tegyen. 

A legkésőbb 8 évenként megfogalmazás azt jelenti, hogy rövidebb idejű akkreditációk is vannak?

Tudni kell hogy a MAB döntése, olyan esetekben, amikor az állapotok, a perspektívák és a hozzájuk kapcsolódó stratégiák csak részben felelnek meg az általuk érvényesített elvárásoknak, akkor adhatnak ennél rövidebb idejű akkreditációt, feladatokkal egybekötve, amely a menedzsment számára fejlesztési irányokat jelent. Adhatnak 1, 3 vagy 5 éves akkreditációt is. A maximális, 8 évre kapott akkreditáció azt jelenti, hogy mind az állapotokban, mind a perspektívákban, mind a hozzájuk kötődő intézményi tudatosságban, tehát a menedzsment stratégiai gondolkodásában a helyzeteket és az irányokat helyükön valónak találják a vizsgált felsőoktatási intézménynél.

©


Hogy alakul ki egy ilyen döntés, és mi mindennek az alapján?

Mivel az oktatási kormányzati döntések az egyetemi szférában mindenütt a demokratizmuson alapulnak, ehhez felhasználják az intézmények legszélesebb körű véleményeinek összesítését, és felhasználják a védelmi kormányzat döntéshozó testületeinek közös bölcsességét is. Maga a Látogató Bizottság, amely a mi esetünkben 7 főből állott, megfelelő helyszíni kutakodást követően csak javaslatot tesz egy meglehetősen részletes, eleve kutatási kérdésekkel felparcellátozott, kidolgozó munkát követően a MAB-nak. A MAB hoz döntést vita és nyilvános tárgyalást követően. Nálunk is, mint más felsőoktatási intézményekben, az intézmény akkreditációs önértékelése képezi a vizsgálódás kiinduló-pontját. A több kötetben és azok mellékleteiben készített önértékelés: mintegy 1.000 oldalnyi anyag, táblázatokkal, statisztikákkal, elemzésekkel, értékelésekkel ellátott önértékelés, amely olyan rendszerezéssel készült, amit az akkreditációs okmányok előírnak.

Ezt követi maga a látogatás. A látogatás során azt nézik meg, hogy az önértékelésben foglaltak teljesülnek-e, megfelelnek-e a valóságnak. Ennek a módszertana a megfelelő területek vezetőivel történő megbeszéléses tisztázás, illetve a különböző okmányokba való betekintés, és a lehetőségek szerint beletartozik a vizsgálódásba az adott témákban akár az ellenérdekelt felek kikérdezése is.

Alapvető feladat volt, most a bizottság látogatása során, hogy az egyetem oktató-kutató állományának, vezető adminisztratív menedzsmentjének és az egyetem hallgatóinak a kikérdezése megtörténjen. Emellett a Látogató Bizottság arra is hangsúlyt helyezett, hogy az egyetemet körülvevő kapcsolati térben helyet foglaló intézmények vezetőit, elsősorban az oktatások, kutatások megrendelőit, tehát a vezérkart, a titkosszolgálatok, a rendvédelmi szervezetek vezetőit stb. megkérdezzék.


Hogy sikerült maga a látogatás?

A Látogató Bizottság részletes forgatókönyv alapján végezte a munkáját, amely ismert volt előttünk is. Az egyetem vezetése a lehető legzökkenőmentesebb munkavégzés érdekében szervezte meg azok rendelkezésre állását, akikre a vizsgálat érdekében szükség volt.


Nem is volt zökkenő?

Zökkenőmentes volt a három nap. A bizottság a záróülésen természetesen döntést nem hozott. Még a javaslatát sem ismertette részletesen, viszont a benyomásainak az alaphangulatáról, az alapösszefüggésekről az egyetem vezetését tájékoztatták. Ezek alapján megelőzve, de nem megelőlegezve a MAB majdan mintegy két-három hónap múlva megszületendő végleges, hivatalos döntését , amit írásban és ünnepélyes keretek között kap meg az egyetem, most annyit tudok mondani, hogy a Látogató Bizottság jó benyomásokkal távozott. Maximálisan értékelték az állomány közreműködését a Látogató Bizottság munkájának segítésében. Kifejezték, hogy az egyetem az utóbbi években rendkívül dinamikus változásokat vállalt, és ezek a változások a kihívások megoldásai irányába mutatnak. Az egyetem menedzsmentjének, amely szoros kooperációban dolgozik a tanárokkal, kutatókkal, a hallgatókkal, tehát az egyetem minden polgárával világos képe és határozott elkötelezettsége van a feladatok megoldását illetően, amely ugyanakkor igen szerencsés módon egybeesik a fenntartó és a legfontosabb megrendelők elgondolásaival.


E.M.