szerző:
Eduline

2009-ben a felsőoktatási felvételin a 400 + 80-as pontozási rendszer érvényesül. A HVG Diploma 2009 különszámából kiderül, hogy ez a sok pont hogyan adódik össze.

A számítás igen egyszerű: 400 pont a tanulmányi és az érettségi pontok maximuma vagy az érettségi pontok duplázása, ehhez 80 többletpont szerezhető. Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az vehető fel, akinek az emelt szintű érettségi vizsgáért adható többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 160 pontot.

Minden felvételizőnek kétféle módon lehet megállapítani a többletpontok nélküli pontjait az egyik a tanulmányi + érettségi pontok összege, a másik az érettségi pontok kétszerese. A kettő közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbbet, vagyis a magasabbikat veszik figyelembe. Ám vannak kivételek, ezek részletei a HVG Diploma 2009 különszámában olvashatók.

A pontszámítás alap- és egységes, osztatlan szakon, minden finanszírozási formára és munkarendre érvényes.

TANULMÁNYI PONTOK: MAXIMUM 200 PONT
Öt középiskolai tárgy, a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy idegen nyelv és egy szabadon választott tárgy két utolsó év végi érdemjegyei értékét (ez mindkét évben legfeljebb 25-25) összeadják, kettővel megszorozzák, így ebből maximum 100 pont szerezhető.

ÉRETTSÉGI PONTOK: MAXIMUM 200 PONT
Az érettségi pontok számításához a képzési területen kötelező vagy választhatóan előírt két érettségi tárgyból elért százalékos vizsgaeredményeket veszik számba – tehát nem a diák minden érettségi tárgyáét, hanem azok közül csak a képzési területen meghatározott tárgyakéit. A megszerzett érettségi pont a vizsgán elért százalékos eredmény számértékével azonos, vagyis tárgyanként maximum 100 pont, összesen 200, azaz a 200 ponthoz mindkét tárgyból 100 százalékos teljesítményt kell nyújtani.

TÖBBLETPONTOK: MAXIMUM 80 PONT
Több kategóriában is szerezhetők többletpontok, de az összes kategóriából is együttesen legfeljebb 80. Az emelt szintű érettségiért, a nyelvvizsgáért és előnyben részesítés jog jogcímen kötelező többletpontot adni minden képzési területen, a többiért csak akkor, ha azon a képzési területen, ahová az adott szak tartozik, a felsőoktatási intézmények ekként határoztak. Hogy mely képzési területen mely többletpontokért járhat pont, annak a Tájékoztatóban lehet utánanézni.

Emelt szintű érettségi vizsgáért járó többletpontok: maximum 80 pont
Többletpont csak legalább 30 százalékos eredményű emelt szintű érettségiért adható, kizárólag akkor, ha e vizsgaeredmény beleszámít a jelentkező érettségi pontjaiba is (vagyis a képzésterületen előírt tárgyból teszik le az emelt szintű vizsgát, s annak eredményéből számolják a jelentkező érettségi pontját is). Ha tehát a diák eléri a 30 százalékot az emelt szintű érettségin, és a vizsgaeredményt figyelembe veszik a felvételi eredmény kiszámításakor, akkor az érdemjegytől függetlenül tárgyanként 40-40 többletpont jár neki.

Nyelvvizsgáért járó többletpontok: maximum 50 pont
Középfokú C típusú államilag elismert – vagy azzal egyenértékű – nyelvvizsga után 35, felsőfokú C típusú után 50 többletpont jár, de legfeljebb 50 pont, ami teljesíthető egy felsőfokú vizsgával, illetve két középfokúval is. Akkor is legfeljebb 50 pont kapható, ha a tényleges nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontok összege ezt meghaladná.

Tanulmányi versenyekért adható többletpontok
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott országos művészeti tanulmányi versenyeen elért 1–3. helyezésért 20 többletpont jár, de esetleg több kategóriában elért ilyen helyezések közül is legfeljebb egyért.
Ebből maximum 20 többletpont érhető el.

Szakirányú végzettségért adható többletpontok
Legfeljebb egy, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért – ha a képzés szakirányú továbbtanulásnak minősül –, illetve szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 többletpont jár.

Sportteljesítményért adható többletpont

Az érettségi évében a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett sakkolimpiai, 1984-től paralimpiai vagy siketolimpiai sportágban világ- és Európa-bajnoksági 1–3. helyezésért 20 többletpont, országos bajnoksági 1–3. helyezésért 10 többletpont, jár, de több helyezés esetén is csak egyért.
Ebből maximum 20, minimum 10 többletpont érhető el.

Előnyben részesítés: maximum 50 pont

Ezekre a kedvezményekre a jelentkezők hátrányos helyzetük, fogyatékosságuk miatt, vagy azért lehetnek jogosultak, mert gyermeket gondoznak. A jogosultságot igazoló dokumentum (fény)másolatát mellékelni kell a jelentkezési laphoz.

Felsőfokú szakképzés 2009-ben

A felsőfokú szakképzés esetén szintén a 400 + 80 pontos felvételi rendszer érvényesül.
A felvételi pontszám háromképpen számolható ki: a tanulmányi pontok megkétszerezésével, a tanulmányi és érettségi pontok összeadásával, illetve a jelentkező által legjobban teljesített érettségi tárgyak érettségi pontjainak megkétszerezésével.

Mesterképzés 2009

A mesterképzésre jelentkezők teljesítményét is pontszámokkal kell értékelni, itt 100 pontos a rendszer. A mesterképzésre a pontszámítás szabályait a felsőoktatási intézményeknek kell megalkotniuk (vagyis intézményenként eltérőek lesznek), ezt a felvételi tájékoztató tartalmazza.

További részletekért keresse a HVG Diploma 2009 különszámát!

Megvásárolom