szerző:
Eduline

A mesterképzés a bolognai rendszerben működő hazai felsőoktatás második képzési szintje, ilyen módon az első szintet, az alapképzést már elvégző jelentkezők, vagy korábban főiskolai vagy egyetemi diplomát szerzők felvételizhetnek.

Nem elegendő azonban a felsőfokú oklevél megléte, a különböző mesterképzések különböző alapképzési szakon szerzett végzettséget fogadnak csak el. Erről a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban, vagy a felvi.hu oldalon szerezhetnek bővebb információt a jelentkezők - tájékoztatta az Educatio Kht. az Edupress-t.

A mesterképzésben meghirdetett szakoknál minden esetben egy egységesen meghatározott képzési és kimeneti követelménylista határozza meg, hogy a belépésnél milyen korábban szerzett végzettségek fogadhatók el. Az előzményként elfogadott szakok lehetnek teljes kreditérték beszámításával elfogadott szakok. Általában minden mesterképzés esetén egy-két szakot fogadnak el teljes kreditérték beszámításával, mint például szociológia mesterképzés esetén a szociológia és társadalmi tanulmányok alapképzési szakot, vagy a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzés esetében a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakot. A teljes kreditérték beszámításával elfogadott szakokon végzők külön vizsgálat nélkül, a szükséges dokumentumok beküldésével jelentkezhetnek és vehetnek részt az intézmény által meghatározott felvételi vizsgán.

Azon jelentkező, aki nem a teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakon szerezett diplomát, az elsősorban számításba vehető alapképzési szakokon szerzett oklevéllel még jelentkezhet az adott mesterképzésre. Ebben az esetben azonban a felvételizőnek előzetes kreditelismertetési eljárást kell kérvényeznie, amely során a választott felsőoktatási intézmény külön megvizsgálja, hogy a korábban megszerzett kreditjei alapján az adott mesterképzési szakon a felvételiző mennyi kreditje ismertethető el. A kreditelismertetést már a felvételi eljárás előtt célszerű kezdeményezni a felsőoktatási intézménynél.

Az egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok esetében szintén kreditelismertetési eljárást kell kezdeményeznie a jelentkezőnek.

Bizonyos esetekben előfordul, hogy az elismert kreditek alapján a jelentkezőt felveszik ugyan a választott mesterképzésre, de a tanulmányok során többletkreditek elvégzésére kötelezi az intézmény. Ilyenkor a hallgatónak többnyire az első két szemeszterben, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell teljesítenie az előírt krediteket. A felvételi eljárásban már kizárólag az elismerésről szóló határozatot kell benyújtani közvetlenül ahhoz a felsőoktatási intézményhez, ahová jelentkezést nyújtott be felvételiző és ahol ezt kifejezetten kérik.

Abban az esetben, ha a jelentkező a kreditelismertetési eljárásban elutasító visszajelzést kap az intézménytől, tehát nincs megfelelő számú, azonos tartalmú kreditje a meghirdetett mesterszakon elfogadott szakokhoz képest, nem vehető fel mesterképzésre, akkor sem, ha a felvételi vizsgán elért pontszámai alapján bekerülne az adott szakra.

forrás: edupress.hu