szerző:
Eduline

Míg nálunk csökkennek a hallgatói juttatások, a nyugati egyetemeken nagy hangsúlyt fektetnek nemcsak a hazai, de a...

Míg nálunk csökkennek a hallgatói juttatások, a nyugati egyetemeken nagy hangsúlyt fektetnek nemcsak a hazai, de a külföldi hallgatók ösztöndíjazására is. A közismert Erasmus és Kellner ösztöndíj mellett számos más, főként posztgraduális ösztöndíjra pályázhatnak magyar hallgatók.

Egyes ösztöndíjprogramok már egészen kényelmes megélhetést is biztosíthatnak a tanulmányok idejére, de a nagylelkű támogatásért komoly teljesítményt is követelnek meg az intézmények.

Összeszedtük a tíz legnagyobb presztizsű, magas pénzbeli juttatással járó külföldi ösztöndíjat.

10. Gettysburg College Financial Aid for International Students

Az 1835 óta működő pensylvanniai Gettysburg College az Egyesült Államok egyik legjobb bölcsész egyeteme, amely ma már a világ bármely országából érkező hallgatók számára is nyitva áll.

Az ösztöndíj  odaítélésekor figyelembe veszik a pályázó szükségleteit, anyagi helyzetét, tanulmányi és kutatási eredményeit, aktivitását az egyetemi életben, illetve azt, mennyire járult korábban  hozzá az egyetemek közötti jó kapcsolat elősegítéséhez. Az ösztöndíj az egyik legmagasabb ilyen jellegű juttatás az Egyesült Államokban, évente átlagosan 48 ezer dollárt (10 millió forintot) kap egy hallgató.

A viszonylag kevés férőhellyel rendelkező egyetem évente körülbelül 43 nemzetközi hallgatót képes csak fogadni, igaz, nekik közel háromnegyedük meg is kapja az ösztöndíjat.

9. DAAD graduális tanulmányi ösztöndíj

A Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DAAD) ösztöndíját olyan fiatal diplomásoknak ajánlják, akik szeretnének valamelyik nagyobb német egyetemen tanulni, majd német MA vagy más posztgraduális végzettséget szerezni. Az ösztöndíjprogram minden tudományterületet érint, de leginkább a művészeti, zenei valamint építész szakos hallgatóknak ajánlott.

A nyertes hallgatóknak havi  750 eurós (vagyis a teljes évre vetítve nagyjából 2,5 millió forintos) ösztöndíjat biztosítanak, ezen kívül a DAAD havi 200-260 eurós utazási hozzájárulást, tanulmányi-kutatási támogatást, lakhatási támogatást és családi pótlékot is nyújt. A diákoknak ráadásul a tandíjak miatt sem kell aggódniuk, hiszen ha a fogadó intézményben felmerülne a tandíjfizetési kötelezettség, a DAAD az ösztöndíjasokat ez alól felmenti, vagy szemeszterenként 500 eurós értékhatárig a tandíjat átvállalja.

©

8. Endeavour Postgraduate Awards

Az ausztráliai Endeavour ösztöndíj hosszú távú, 2–3,5 éves mester- és PHD-képzésre ad lehetőséget az ország szinte bármely egyetemén. A program teljes pénzügyi támogatást ígér a hallgatóknak, MA-s tanulmányokon való részvételért, kutatásért, illetve a szigetország nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséért cserébe.

A programban résztvevő PHD-sek összesen 228 500, a mesterképzésre járók 118 500 ausztrál dollár (51 500 000, illetve 25 750 000 forint) támogatást kapnak egy teljes, 3,5 éves képzés idejére. Persze a teljes összeggel nem rendelkezhet szabadon a hallgató, a havi költőpénz „csak” 2500 dollár (560 000 forint), az összeg maradéka a tandíjakat, biztosításokat, lakhatási és utazási költségeket fedezi.

7. Unesco Fellowship Bank Programme

Az ENSZ UNESCO szervezete által támogatott, dél-afrikai egyetemeken folyó képzés rendkívül rövid, maximum fél éves tanfolyamokra ad igen magas, összesen 10 000 dolláros (évi 2 100 000 forint) támogatást. A program minden tudományterületet lefed, alapvető célja egy-egy hosszabb kutatás elindítása, amelyet a résztvevő hazájában fejezne be.

Emiatt a programba rendkívül nehéz bekerülni: bár elvileg minden országból várnak rá jelentkezőket, előnyt élveznek a fejlődő országokból érkező női hallgatók, a jelentkezőktől kész kutatási tervet várnak el, amelyet a jövőben képes fejleszteni a Dél-Afrikában tanultak alapján.

6.  Eiffel Scholarships in France for International Students

A francia külügyminisztériumi ösztöndíjprogram keretében francia egyetemek karain mérnöki és egyéb tanulmányokat végezhetnek külföldi PHD-s vagy MA-s hallgatók. Az Eiffel-programban részt vevő hallgatók havi 1 181 eurós (évente 3 822 744 forintnak megfelelő) támogatást kapnak, ezen kívül az állam fizeti a visszautazást, az egészségbiztosítást, a lakhatást illetve „kulturális kiadásokat”, nem fedezi viszont a tandíjakat, amelyet a hallgatók maguk kötelesek befizetni az alaptámogatásból.

A programban részt vehet minden 30 évnél fiatalabb, mérnöki, közgazdasági, jogi és politológiai képzésben részt vevő mesterszakos, vagy PHD-s hallgató, aki vállalja, hogy egy évet egy francia egyetemen tölt.

5. University of Essex

Az Essexi Egyetem 17 területen, művészeti, bölcsészeti, jogi, természettudományos, mérnöki és társadalomtudományi szakokon hirdet felvételt 130 különböző ország hallgatóinak. Az egyetemen háromféle ösztöndíjat pályázhatnak meg a cserediákok, amelyeket az előző évi tanulmányi teljesítmény alapján osztanak ki.

A kutatásban részt vevő hallgatók 10 000 font (évi 3 467 000 forint), a mesterszakosok 2 000 és 5 000 font (693 400 és 1 733 500 forint) értékű „csomagokra” pályázhatnak. Egyes esetekben a szakok ezen felül is felajánlhatnak kisebb értékű juttatásokat, amennyiben hozzá tudnak járulni a tanszékeken folyó kutatásokhoz, vagy vállalják bizonyos számú óra megtartását.

University of Essex

4. Swiss Excellence

A svájci állam Federal Commission for Scholarships for Foreign Students (FCS) néven külön ügynökséget tart fenn a cserediákok fogadására. A szervezet legismertebb ösztöndíjprogramja, a Swiss Excellence kétféle juttatást ismer, „egyetemi” és „szépművészeti” ösztöndíjat. Ezek anyagilag semmiben sem különböznek egymástól, különbség csupán az egyetemek által szervezett, ingyenes szabadidős programok között van.

A programban résztvevőknek gyakorlatilag minden költségét fedezik, lakhatási, utazási és egészségügyi támogatást kapnak, kifejezett költőpénzt azonban nem, bár a havi 300 svájci frank lakhatási támogatásból (évente 804 000 forint) félretehet magának a hallgató. A költőpénz hiányát kárpótolják az egyetem által szervezett ingyenes kirándulások, vacsorák és más közösségi programok.

3. Fulbright Scholarship

Az amerikai nagykövetségek által hirdetett programban PHD-s és MA-s hallgatók juthatnak ki amerikai egyetemekre, ahol diploma megszerzése nélkül tölthetnek el több félévet. A program az orvosi képzéseken kívül támogatja az összes tudományterületet, öt kontinens országaiból évente 8000 hallgatónak biztosítanak támogatást.

A jelentkezők rendkívül sokféle ösztöndíj-csomagból válogathatnak, amelyek havi 1800 dollártól (évi 4 680 000 forint)  közel 4000-ig (évi 10 397 000 forint) terjednek. A támogatás mértéke attól függ, milyen plusz feladatokat (tanítás, kutatás) képes vállalni a pályázó.

2. Gates Scholarship

A 2000-ben alapított, 210 millió dolláros alaptőkével induló Gates Alapítvány ösztöndíját posztgraduális hallgatóknak ad lehetőséget, hogy a Cambridge Egyetemen tanuljanak. A program deklarált célja, hogy folyamatosan körülbelül 200 külföldi kutatót alkalmazzanak az egyetemen, akiket az évente felvett 4500 ösztöndíjas közül toboroznak.

A sikeres pályázók tandíját az alapítvány állja, azon felül évente 13 300 font (4 437 000 forint) juttatást biztosítanak, illetve fizetik a hallgatók visszautazását. Kutatásban való részvételért és jó tanulmányi eredményekért az egyetem további összegeket folyósít.

1. Rhodes Scholarship

Jelenleg a világ legelismertebb ösztöndíjának számít az Oxford Egyetem Rhodes ösztöndíj-programja. A részvétel feltételei rendkívül szigorúak: az ösztöndíjat már kész irodalmi vagy tudományos eredményekért adják, a jelentkezőktől erkölcsi bizonyítványt kérnek, illetve garanciát arra, hogy a „lehető legteljesebben fog élni tehetségével.”

A programba bejutottak alap- és felsőfokú bölcsészképzésben vehetnek részt, évente általában 82 hallgatót vesznek fel a világ különböző országaiból, az országokhoz rendelt kvótákat minden évben egy bizottság dönti el. A magas követelményekhez illően a program egészen magas pénzbeli támogatást nyújt: az alapítvány állja a tandíjakat, minden utazási költséget, azon felül pedig évi 16 000 fontot (5 543 000 forint) biztosít az egyéb költségek fedezésére.