szerző:
Eduline

A 2017-es egyetemi-főiskolai felvételin több tucat szakra már nem jelentkezhettek - ezeket a képzéseket vagy megszüntették, vagy átalakították, némelyiknek azonban csak a neve változott. Itt van a lista.

Agrár képzési terület

Állattenyésztő mérnöki: az alapszak eltűnt a kínálatból, de állattenyésztő mérnöki mesterszakra lehet jelentkezni.

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki: új nevet kap, vidékfejlesztési agrármérnöki szakként keressétek.

Informatikus és szakigazgatási agrármérnöki

Környezetgazdálkodási agrármérnöki

Növénytermesztő mérnöki

Bölcsészettudomány képzési terület

Andragógia: helyette közösségszervezés szakra lehet majd jelentkezni, az új képzés azonban egyelőre nem szerepel a felvételi tájékoztatóban

Történelem régészet szakiránnyal: önálló régészet szakra jelentkezhettek

Gazdaságtudományok képzési terület

Gazdaság- és pénzügy- matematikai elemzés: osztatlan képzésként indul

Közszolgálati

Műszaki képzési terület

Had- és biztonságtechnikai mérnöki: biztonságtechnikai mérnöki alapszak továbbra is indul.

Művészet képzési terület

építőművész (osztatlan) csak alapképzésben indul

film- és videoművészet: gyártásvezető

©

film- és videoművészet: kameraman

film- és videoművészet: filmdramaturg (osztatlan)

Mind a három szakiránnyá válik, a mozgókép alapszak kiegészül kameraman, gyártásszervező, dramaturg szakiránnyal.

Iparművészet: alkalmazott látványtervezés, ami látványtervezésre módosul.

Iparművészet: design- és művészetelmélet, ami designkultúrára módosul.

Iparművészet: fémművesség: tárgyalkotás néven keressétek

Iparművészet: kerámiatervezés: tárgyalkotás néven keressétek

Iparművészet: üvegtervezés: tárgyalkotás néven keressétek

Művészetközvetítés képzési terület

Mozgóképkultúra és médiaismeret: a képalkotás szak szakirányává válik

Elektronikus ábrázolás

Képi ábrázolás

Kézműves

Plasztikai ábrázolás

Ének-zene (egyházzene, karvezetés, népzene szakirányokkal): zenekultúrára módosul.

Orvos- és egészségtudomány képzési terület

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus: orvosi  diagnosztikai analitikusra módosul.

Sporttudomány képzési terület

Humánkineziológia: mesterszakként megmarad

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés: a rekreációszervezés és a sportszervezés szak helyett egy közös sport- és rekreációszervezés szak indul. A rekreációszervezés szakirány lesz.

Sportszervező: a rekreációszervezés és a sportszervezés szak helyett egy közös sport- és rekreációszervezés szak indul. A sportszervező szakirány lesz.

Testnevelő-edző: edző néven keressétek

Társadalomtudomány képzési terület

Kulturális antropológia: mesterszakként megmarad

Politológia: politikatudományként jelölhető meg a szeptemberi felvételinél

Társadalmi tanulmányok