szerző:
Eduline

Milyen feladatok leszenek a középszintű földrajzérettségin? Hány részből áll a feladatsor, és mennyi időtök lesz a megoldásra? Most minden kérdésre válaszolunk.

©

Hány percetek lesz az írásbelire?

Az írásbeli vizsgán egy központi feladatsort kell megoldanotok. Az I. részre 20 percet, a II. részre pedig 100 percet kaptok majd. A feladatlapon belül a rendelkezésére álló időt tetszésetek szerint oszthatjátok meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatjátok.

A dolgozatok összegyűjtésére, illetve kiosztására fordított idő a vizsga időtartamába nem számítható be.

Milyen az első feladatlap?

Először az I. feladatlapot oldjátok majd meg. A vizsgadolgozatokat a 20 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután kerülhet sor a II. feladatlap kiosztására és megoldására. Az I. feladatlap megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.

Milyen lesz a második feladatlap?

A II. feladatlaphoz szükséges segédeszközök: középiskolai földrajzi atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körzőt és vonalzót nektek kell vinnetek. Amennyiben az egyes feladatokhoz egyéb információkra, pl. adatokra, szemelvényekre van szükség, azt a feladatsornak mindig tartalmaznia kell.

Milyen témákra kérdezhetnek rá?

Az írásbeli feladatsor a következő belső arányok szerint épül fel:

  • 45%-ban földrajzi-környezeti ismeretanyag. Ez a részletes érettségi követelményekre épülő zártvégű vagy rövid választ igénylő nyílt végű feladatokban jelenik meg, amelyek a követelményrendszer arányait figyelembe véve különböző témakörökhöz kapcsolódnak.
  • 15%-ban topográfiai ismeretek, amelyek a vizsgakövetelményben felsorolt névanyagra épülnek; a megjelölt földrajzi fogalmak megnevezését és a hozzájuk kapcsolódó tartalmak ismeretét várják el a vizsgázótól.
  • 40%-ban gyakorlati jellegű feladatok (pl. grafikonelemzés, ábraelemzés, számításos feladatok, ábrázolás, mérés a térképen, képfelismerés, forráselemzés).

Milyen lesz a szóbeli vizsga?

A középszintű szóbeli vizsga tételsorának összeállításáról a vizsgabizottságot működtető intézmény gondoskodik.

Vizsgázónként szükséges segédeszköz a középiskolai földrajzi atlasz. Az egyes feladatokhoz kapcsolódó esetleges mellékletekről, szemelvényekről a vizsgabizottságot működtető intézmény gondoskodik.

Vázlatot készíthettek és azt felhasználhatjátok (amennyiben a feladat ezt megköveteli, a vázlat készítése szükséges is). A tételt önállóan, a szaknyelv használatával kell majd kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha teljesen helytelen úton indultatok el vagy nyilvánvaló, hogy elakadtatok.

Használhatnak szótárt az angolérettségin a vizsgázók?

Milyen feladatok megoldásához használhattok szótárt a közép- és az emelt szintű idegen nyelvű érettségin? Újabb olvasói kérdésre válaszolunk. Angolból fogok érettségit tenni. Igaz, hogy csak az íráskészség részhez lehet elővenni a szótárt? Igaz, mind a közép-, mind az emelt szintű érettségin csak az íráskészséget mérő feladatok megoldásához használhattok nyomtatott szótárt, a többi részhez - olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése - nem.