szerző:
Eduline

Csütörtökön kezdődnek az emelt szintű szóbeli vizsgák - itt találjátok a központilag meghatározott érettségi tételeket nyelvtanból.

Ember és nyelv
1. A beszéd mint cselekvés
2. Szinkrónia és diakrónia a nyelvben
Kommunikáció
3. A kommunikáció funkciói; a beszédhelyzet és a szövegkörnyezet kommunikációt alakító tényezői
4. Az elektronikus kommunikáció nyelvi sajátosságai és hatása a nyelvhasználatra
A magyar nyelv története
5. A nyelvművelés jelentősége; szerepe napjainkban
6. A Kazinczy-féle nyelvújítási mozgalom törekvései; szerepének értékelése
7. Legfontosabb kéziratos nyelvemlékeink; a Halotti beszéd és könyörgés nyelvi és retorikai jellemzői
Nyelv és társadalom
8. A magyar nyelv területi nyelvváltozatai és a norma
9. A hivatalos nyelv stiláris és grammatikai jellemzői
A nyelvi szintek
10. A morfémák típusai és kapcsolódási lehetőségei
11. A névmások rendszere; a névmások szerepe a szövegalkotásban
12. A magyar helyesírási rendszer; a központozás szerepe
13. Az alá- és mellérendelő kapcsolatok típusai
A szöveg
14. A lineáris és a globális kohézió
15. A szövegközlés két típusa, a beszéd és az írás összehasonlítása
16. Az intertextualitás jelensége és stílushatása
A retorika alapjai
17. Az érvelés fajtái és módszerei
18. A spontán megnyilatkozás és a megtervezett szöveg különbségei
Stílus és jelentés
19. A konnotatív és a denotatív jelentés
20. Az alakzatok stílushatása; az ismétlés változatai

Az emelt szintű tételek címét itt találjátok irodalomból, videós előkészítőnket pedig itt nézhetitek meg (magyar irodalom, történelem)