szerző:
Eduline

Június 14-én kezdődnek a középszintű szóbeli érettségi vizsgák: a középszintű töriérettségi témaköreit a vizsgát szervező középiskolák állítják össze, a tételsornak 60 százalékban magyar, 40 százalékban egyetemes történelmi témákat, legalább 50 százalékban pedig a 19. és 20. századi történelemhez kapcsolódó kérdéseket kell tartalmaznia.

Itt találjátok az eduline olvasói által feltöltött, nem garantált minőségű kidolgozott tételeket történelemből:

Érettségi tételek 1.

Érettségi tételek 2.

Érettségi tételek 3.

A középiskolák legfeljebb húsz-huszonöt tételt határozhatnak meg, témakörönként maximum hármat-négyet. Ezeknek a pontos címét azonban csak a szóbelin ismerhetik meg a vizsgázók, az intézményeknek csak a résztémákat kell nyilvánosságra hozniuk.

Az emelt szintű történelmi témaköröket itt találod.

A szóbeli vizsga témakörei

Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra
Népesség, település, életmód
Egyén, közösség, társadalom
Modern demokráciák működése
Politikai intézmények, eszmék, ideológiák
Nemzetközi konfliktusok és együttműködés
Szabad témakör (például helytörténet vagy nemzetiségek)

Értékelés

A szóbeli tételek értékelési útmutatóit a vizsgabizottságot működtető intézmény készíti el a következő szempontok alapján:
A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése: 12 pont
Tájékozódás térben és időben: 6 pont
A szaknyelv alkalmazása: 6 pont
Források használata és értékelése: 12 pont
Az eseményeket alakító tényezők feltárása, történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása: 18 pont
Világosság, nyelvhelyesség, a felelet felépítettsége: 6 pont
Összesen: 60 pont

eduline