szerző:
Eduline

Ma reggel 8 órától a fizika, 14 órától a rajz és vizuális kultúra közép- és emeltszintű írásbelikkel folytatódnak a tavaszi érettségik.

Az oktatási tárca tájékoztatása szerint fizikából középszinten 674 helyszínen 5.071 vizsgázó magyarul, míg 13 helyszínen 69 vizsgázó öt különböző idegen nyelven (angol, francia, horvát, német, spanyol) tesz írásbeli érettségi vizsgát. Emelt szinten 23 helyszínen 652 vizsgázó magyarul, míg angol, francia és horvát nyelven egy-egy vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát.

A fizika írásbeli középszinten 120 percig tart. A vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk, ami egy 20 kérdésből álló feleletválasztós kérdéssort és négy összetett feladatot tartalmaz. Ez utóbbiak közül a vizsgázóknak hármat kell megoldaniuk, a 3. és 4. feladat közül választhatnak. Az elérhető maximális pontszám 90 pont.


Az emelt szintű fizika írásbeli viszont már 240 perces, és három részből áll: az első részben 15 feleletválasztásos kérdés megválaszolása, a második részben egy esszé megírása a feladat, míg a harmadik részben négy összetett feladatot kell megoldani. Az elérhető maximális pontszám 100 pont. Közép- és emelt szinten egyaránt szükséges segédeszköz vizsgázónként egy függvénytáblázat és egy szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép.

Délután rajz és vizuális kultúra vizsgatárgyból középszinten 413 helyszínen 1.890 vizsgázó magyarul, míg egy tanuló szerb nyelven tesz érettségi vizsgát. Emelt szinten 9 helyszínen 32-en vizsgáznak.

A rajz és vizuális kultúra középszintű írásbeli 180 perces. Az írásbeli vizsgarészben a feladat egy képmelléklettel illusztrált művészettörténeti, műelemző jellegű, legalább hat feladatból álló feladatsor megoldása. A középszintű írásbeli feladatsor 40-50 százaléka feleletalkotó típusú, amelyből legalább egy elemző vagy összehasonlító jellegű esszéfeladat. Az elérhető maximális pontszám 75 pont.

 Az emelt szintű gyakorlati vizsga 240 perces. A gyakorlati feladatsort összesen hat összetett, több részfeladatból álló feladat alkotja. Ebből három feladat gyakorlati jellegű, ezért az alkotói, míg további három feladat a befogadói ismereteket, készségeket és képességeket méri. Az összesen hat feladatból négy feladatot kell a vizsgázóknak megoldaniuk. Itt a megszerezhető maximális pontszám 120 pont.

mti