szerző:
Eduline

Az angol érettségi írásbeli része idén május 7-én csütörtökön, reggel 8 órakor kezdődik, az emeltszintű szóbelikre június 4 és 10 között, a középszintűekre pedig június 15 és 26 között kerül sor. Az alábbiakban a két vizsga részeit tekintjük át, néhány túlélési tippel megfűszerezve.

Középszint (A2/B1 szintű vizsga)
 
Írásbeli
 
Fontos tudni, hogy nincsen előre meghatározva, hogy csak adott típusú feladatok lehetnek, ezért bármelyik évben megjelenhet valami új. Az elmúlt néhány érettségi időszakban ezek a feladatok fordultak elő:
 
1. Olvasott szöveg értése (60 perc, 4 feladat, 33 vizsgapont)
    a)      rövid szövegek értelmezése, kiegészítése: 6-8 rövid szöveget vagy ki kell egészítenünk egy listából választott kifejezéssel vagy mondattal, vagy össze kell párosítanunk vele
    b)      lyukas szöveg: egy hosszabb, összefüggő szöveget kell kifejezésekkel vagy mondatokkal kiegészítenünk egy megadott listából 
    c)       feleletválasztós: egy hosszabb szöveg elolvasása után négy megoldásból kell kiválasztanunk a legjobbat bizonyos kérdésekre
    d)      igaz/hamis/nem derül ki: egy hosszabb szöveg elolvasása után a szövegre vonatkozó állításokról kell eldöntenünk, hogy azok igazak, hamisak, vagy nem volt szó róluk a szövegben
    e)      tömörítés: egy szöveget kapunk, ami alatt annak egy rövid összefoglalóját olvashatjuk. Az összefoglalóból kimaradtak bizonyos szavak, ezeket kell beírnunk
                    Az érettségi szerencsére kommunikatív a vizsga, vagyis ha megértik a válaszból, mit akarunk mondani, akkor is elfogadják, ha van benne nyelvtani vagy helyesírási hiba.
                    Fontos viszont, hogy ha adott hosszúságú választ kérnek (pl. 1 szó vagy 3 szó), akkor ezt sose lépjük túl, mert akkor nem jár a pont, hiába jó a válasz.
 
2. Nyelvhelyesség (30 perc, 3 feladat, 18 vizsgapont)
    a)      helyes szórend: kontextus nélküli mondatok szavait kell a megfelelő sorrendbe rakni
    b)      lyukas szöveg: egy összefüggő szövegből kihagytak szavakat vagy kifejezéseket, ezeket kell kiválasztani négy alternatívából (szókincset és nyelvtant tesztel)
    c)       lyukas szöveg: egy összefüggő szövegből kihagytak szavakat (mindig csak egyet), ezeket nekünk kell kiválasztani megadott szavakból (szókincset és nyelvtant tesztel)
    d)      lyukas szöveg: egy összefüggő szövegből kihagytak szavakat (mindig csak egyet), ezeket nekünk kell képeznünk egy másik szóból, amit ugyanabból a tőből képeztek
    e)      lyukas szöveg: egy összefüggő szövegből kihagytak szavakat (mindig csak egyet), ezeket nekünk kell beírni (főleg nyelvtant tesztel)
                Ha az ember biztos benne, hogy jó a válasza (és mondjuk az angoltanára is egyetért), de az adott válasz nem szerepel a kulcsban, érdemes fellebbezi az OKÉVhez. Az elmúlt évek tapasztalata alapján az esetek túlnyomó többségében megkapják a diákok a pluszpontot, amiért fellebbeznek.
                Fontos továbbá, hogy az olvasott és hallott szöveg értésével ellentétben itt igenis fontos a helyesírás, hiszen a vizsgának ez a része a nyelvhelyességről szól.
 
3. Hallás utáni értés (30 perc, 3 feladat, 33 dolgozatpont)
    a)      igaz/hamis/nem derül ki: egy szöveg kétszeri meghallgatása után a szövegre vonatkozó állításokról kell eldöntenünk, hogy azok igazak, hamisak, vagy nem volt szó róluk a szövegben
    b)      feleletválasztós: egy kétszer elhangzó szöveggel kapcsolatban feltett kérdésekre kell kiválasztani a legjobb választ három alternatívából
    c)       nehezebb feleletválasztós: egy kétszer elhangzó szöveggel kapcsolatban feltett kérdésekre adott két válaszból el kell dönteni, hogy mindkettő helyes-e, vagy csak az egyik (és akkor melyik)
                Itt csak abban az esetben jár a pont, ha nem jelöltünk meg hibás választ ÉS nem felejtettünk el megjelölni helyeset.
    d)      lyukas szöveg: egy kétszer elhangzó szöveg átiratát vagy összefoglalóját kell kiegészíteni megadott számú szóval
                Ne felejtsük el, hogy ne lépjük túl a felhasználható szavak számát, mert akkor nem jár a pont, hiába jó a válasz.
    e)      rövid válasz: egy kétszer elhangzó szöveggel kapcsolatban feltett kérdésekre kell rövid válaszokat adni
                Itt is érvényes, hogy ha megértik a válaszból, mit akarunk mondani, akkor is elfogadják, ha van benne nyelvtani vagy helyesírási hiba.
 
4. Íráskészség (60 perc, 2 feladat, 33 dolgozatpont)
    a)      rövidebb feladat (A2 szint): 50-80 szóban kell teljesíteni három egymással összefüggő részfeladatot, pl. visszautasítani egy meghívást és új találkozót javasolni, vagy érdeklődni különböző dolgokról
    b)      hosszabb feladat (B1 szint): 100-120 szóban kell reagálni egy szövegre, általában baráti levél formájában, három részfeladatot teljesítve
 
                Itt egy dolgot nagyon fontos észben tartani: ha az ember félreérti a feladatot, vagy nagyon keveset ír, és emiatt a „feladat teljesítése” kategóriára 0 pontot kap, az az egész feladatra 0 pontot jelent.
 
A tavaly májusi középszintű érettségi javítási útmutatója további információval itt található.
 
Szóbeli
 
A szóbeli vizsga 15 perces és némi (nem értékelt) bemelegítés után három részből áll:
a)      beszélgetés a vizsgáztatóval (három különböző témában kb. 5-5 kérdés)
            -    próbáljunk meg nem elhallgatni, inkább fejezzük ki ékes angolsággal, hogy még soha életünkben nem gondolkodtunk el ezen a kérdésen, és fogalmunk sincs, mi lenne a megfelelő válasz. A vizsga a nyelvi készségeinket méri, nem azt, hogy meg tudjuk-e állítani a globális felmelegedést.
            -    hagyjuk szóhoz jutni a vizsgáztatót, hogy feltegye a következő kérdést. 7 perce van 15 kérdése, ez kb. két kérdés percenként
            -    ha hirtelen kiderül, hogy nem tudunk befejezni egy mondatot, elég mosolyogva annyit mondani, hogy anyway, és elkezdeni egy teljesen más mondatot – nem éri meg gondolkozni egy szón, ami mindjárt eszünkbe jut, nincs erre idő és amúgy is stresszhelyzet van
b)      egy szituáció eljátszása a vizsgáztatóval (fél perc felkészülés)
            -    időnként pillantsunk rá a papírra, hogy lássuk, mindent megtettünk-e, amit a szerepünk szerint meg kellett tennünk
            -    bár ez néha nehéz, próbáljunk természetes módon kommunikálni a vizsgáztatóval, mintha tényleg a barátunk/apukánk lenne
            -    ne beszéljünk egyszerre túl sokáig, ez nem monológ, arra ott lesz majd a következő feladat
c)       önálló témakifejtés képek és megadott szempontok alapján (fél perc felkészülés)
            -    a felkészülés alatt igyekezzünk pár hasonlóságot és különbséget találni a két kép között, hiszen ez a feladat része
            -    beszéd közben időnként pillantsunk rá a papírra, hogy lássuk, minden megadott szempontról beszéltünk-e
            -    ha van rajtunk óra, tudunk magunknak segíteni azzal, hogy nézzük, mikor jár le a három perc, és addig elmondjuk a legszuperebb gondolatainkat
 
Mindenképpen érdemes a vizsga előtt legalább félórát angolul beszélni – ha nincs jobb, saját magunknak az utcán. Lehet, hogy furcsán néznek majd az emberek, de garantáltan megtérül.
 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon kevesen tesznek emelt szintű angol érettségit (B2 szintű vizsga), ezért erről csak röviden szólunk.
 
Írásbeli – itt csak az eltéréseket, illetve a középszinthez képest új feladatokat jelezzük
 
1.       Olvasott szöveg értése (70 perc, 4 feladat, 30 vizsgapont)
2.       Nyelvhelyesség (50 perc, 4 feladat, 30 vizsgapont)
    a)      hibajavítás: egy összefüggő szöveg minden egyes soráról el kell dönteni, hogy helyes-e így, vagy tartalmaz-e felesleges szót, és ha igen, melyik az
3.       Hallott szöveg értése (30 perc, 4 feladat, 30 vizsgapont)
4.       Íráskészség (90 perc, 2 feladat, 30 vizsgapont)
    a)      rövidebb feladat: 120-150 szó, általában levél
    b)      hosszabb feladat: 200-250 szó, általában újságcikk vagy esszé
 
A szóbeli 20 perces és némi (nem értékelt) bemelegítés után három részből áll:
-          beszélgetés a vizsgáztatóval (egy témában öt kérdés, mindig valami elvont is lesz benne)
-          vita a vizsgáztatóval egy állításról, a vizsgázónak egyértelműen e mellett vagy ez ellen kell érvelnie (fél perc felkészülés)
-          önálló témakifejtés képek alapján (fél perc felkészülés)
 
További tudnivalók az emelt szintű szóbeliről az Oktatási Minisztérium honlapján itt találhatók.
 
 
Csíky Anna ([email protected])
Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest