szerző:
Eduline

Szaktanár által kidolgozott, pontos és teljes tételkidolgozás magyar nyelv írásbeli érettségire.

Témakör: A nyelvi szintek grammatikája

Tétel: A szófajok

Feladat

Állapítsa meg az alábbi szavak szófajait! Ha van a felsoroltak között ige, adja meg az igealak módját, idejét, és ragozásának fajtáját!

változás; gyorsan; néhány; egymást; kibontottad; álló; az; fölött


Megoldás

Készítette: Papp Attila szaktanár

2009