szerző:
Eduline

Szaktanár által kidolgozott, pontos és teljes tételkidolgozás magyar nyelv írásbeli érettségire.

Témakör: A nyelvi szintek grammatikája

Tétel: A szóalkotás módjai

Feladat:

Képezzen új szavakat a következő szavakból a megadott instrukciók szerint! A szóalkotás mely további módjait ismeri?

igét             főnevet              melléknevet, vagy
melléknévi igenevet
csoda   
finom   
ül   
árul   

Megoldás

Készítette: Papp Attila szaktanár

2009