szerző:
Eduline

Spanyolból, drámából, mozgóképkultúra és médiaismeretből is érettségiznek ma a diákok.

©

Középszinten az írásbeli időtartama 180 perc. Az első feladatlap az „olvasott szöveg értése", amely 60 perc időtartamú, a második a nyelvhelyességi feladatsor, amelynek megoldására 30 perc áll rendelkezésre. Az ezt követő 15 perces szünet után a 30 perces „hallott szöveg értése" feladatlap megoldása következik, végül az „íráskészség" 60 perc időtartamú feladatsora.

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30, 90 perc. Az íráskészséget mérő feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár (a többi feladatsornál segédeszköz nem használható).

Délután mozgóképkultúrából és médiaismeretből vizsgáznak a diákok, középszinten 110 helyszínen 737 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát.

A mozgóképkultúra és médiaismeret írásbeli vizsgája 180 percig tart. A feladatsor tartalmaz egy DVD-re rögzített, 5-15 perc hosszúságú filmrészletet vagy televíziós műsorrészletet. A vizsga három elkülöníthető feladattípusból áll: fogalom- és tárgyismeret; mozgóképi szövegértés; média miniesszé. Az elérhető maximális pontszám középszinten (10 + 25 + 15) 50 pont. A vizsgázók a feladatlapokon levő információkon kívül semmilyen segédeszközt nem használhatnak.

Délután kerül sorra az érettségi dráma tárgyból is, középszinten 50 helyszínen 195 vizsgázó tesz írásbeli érettségi vizsgát. Az írásbeli vizsga középszinten 120 percig tart, az elérhető maximális pontszám 60 pont. Az írásbeli feladatsor két feladattípust tartalmaz: egyszerű, rövid választ igénylő feladatokat (30 pont) és jelenetértelmezéshez, színházi megvalósításhoz kapcsolódó néhány soros elemzést, értelmezést igénylő kérdéseket (30 pont).

Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: három példány helyesírási szótár. Ezeket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja.