szerző:
Eduline

A következő feladatokat az egyik tavalyi feladatsor első részéből mazsoláztuk ki. Csupa „ínyencség” következik: halmazok uniója, számok mértani közepe, adathalmaz mediánja, és végül vektorok skaláris szorzata. Ha kissé hajmeresztőnek érzed ezt a felsorolást, feltétlen nézd meg a következő videót, hogy feleleveníthesd ezeket az alapfogalmakat:

A 2009. októberi feladatsor 1.-2. és 9.-10. feladata:

1. Számítsa ki 25 és 121 számtani és mértani közepét!

2. Legyen az A halmaz a 10-nél kisebb pozitív prímszámok halmaza, B pedig a hattal
osztható, harmincnál nem nagyobb pozitív egészek halmaza.
Sorolja fel az A, a B és az AUB halmazok elemeit!
          
9.  Melyik az a legnagyobb szám az alábbi 12 szám közül, amelynek elhagyásával a
megmaradt 11 szám mediánja 6?
6; 4; 5; 5; 1; 10; 7; 6; 11; 2; 6; 5

10. Számítsa ki a következő vektorok skaláris szorzatát!
 Határozza meg a két vektor által bezárt szöget!
 a (5; 8) b (–40; 25)

Tovább a feladatok megoldásához