szerző:
Eduline

Hogyan zajlik az oktatás egy Waldorf-iskolában, és miben tér el a Waldorf-pedagógia a "hagyományos" módszerektől? Itt vannak a legfontosabb infók azoknak a diákoknak és szülőknek, akik Waldorf-középiskolát választanának.

©

Az országban jelenleg 16 Waldorf-gimnázium működik. Budapesten kívül van például Nyíregyházán, Debrecenben, Szombathelyen, de Szegeden, Miskolcon és Győrben, valamint Szolnokon is. A Waldorf-iskolák oktatása az államilag is elfogadott Waldorf-kerettanterv szerint történik, amely kiemelt figyelembe helyezi többek között a gyermek személyiségének fejlődését, önállóságát és szociális érzékenységét is.

Nincs osztályozás

A Waldorf-iskolákba járó diákok nem kapnak jegyet. Értékelni azonban attól még természetesen értékelik munkájukat, fejlődésüket, valamint év végén állami és Waldorf-bizonyítványt is kapnak. Ez utóbbi szöveges értékelése az iskolaév alatt elért fejlődést, illetve annak nehézségeit tartalmazza, és ennek megfelelően ad tanácsokat a további munkához.

Nincsenek tankönyvek

Eleinte (általános iskolában) csupán füzeteket használnak a diákok, amelyekbe az osztálytanító vezetésével, maguk készítik el “könyveiket”. Aztán ötödik osztálytól kezdődően kapnak olyan feladatokat, amelyek során egy-egy kérdésnek önállóan utána kell járniuk könyvtárban, elmélyülve a szakirodalomban, és az elvégzett munkáról be kell számolniuk a többieknek - írja például a Kispesti Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és AMI.

Itt a 2019-es középiskolai rangsor: az öt legjobb alapítványi gimnázium

A budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnázium, a szintén fővárosi Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és Szakgimnázium, valamint az egri Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium vezeti a HVG alapítványi középiskolákról készített 2019-es rangsorát.

"Epochális" tanítás

A Waldorf-iskolákban a közismereti tárgyakat epochális (időszakos) rendszerben tanítják, vagyis a tanulók néhány héten keresztül mindennap ugyanazzal a tantárggyal foglalkoznak a főoktatás ideje alatt. Az egyes epochák ciklikusan, ismétlődve követik egymást, lehetőséget biztosítva az ismeretekben való alaposabb elmélyülésre. A Közép-budai Waldorf Általános Iskolában például 8 órától 10 óráig tart a főoktatás. A nagyszünet után következnek a rendszeres gyakorlást igénylő szakórák, melyek egy részét eleinte az osztálytanító tartja, majd fokozatosan bekapcsolódnak a munkába a szaktanárok is.

Művészeti tevékenység és gyakorlat

A diákok tanulmányaik alatt projektheteken, valamint az életkoruknak megfelelő gyakorlatokon (mezőgazdasági gyakorlat, földmérés, szociális intézményben való munka, ipari gyakorlat) is részt vesznek. De a kétkezi alkotásra, kézművességre, művészeti ágakra is nagy hangsúlyt fektetnek. A legtöbb iskolában dráma, euritmia, festészet, szobrászat, kézművesség és zene órákon is részt vehetnek a diákok, sőt a fafaragás, az agyagozás és a kőfaragás alapvető fogásaival is megismerkedhetnek. A Budai Szabad Waldorf Gimnázium tanulói például a 12. osztály végén egy egész estés színdarabot mutatnak be, de kötelező számukra a tanulmányokat záró mestermunka (éves munka) elkészítése is.

+1 év

A Waldorf-gimnáziumokban a diákok ötéves képzésen vesznek részt. A hagyományos, állami rendszerű érettségire, valamint a felsőoktatás felvételijére alapvetően a 13. osztályban készülnek fel, de az emelt szintű érettségire készülők és az érdeklődők már a 11. osztálytól fakultációs órákon is tanulhatják választott tantárgyaikat, hasonlóképpen a hagyományos közoktatásban tanulókkal.

A szülők és az iskola

A Waldorf-iskolák nagy hangsúlyt fektetnek a szülőkkel való kapcsolattartásra is, ezt közös ünnepek, nyílt napok, koncertek is segítik. Ezek az itteni élethez szervesen hozzátartoznak és időpontjaik nem egyszer hétvégére esnek.

A HVG ismét elkészítette a legjobb 100 gimnázium listáját. A rangsorok mellett számos interjút, cikket találtok a középiskolai oktatásról, az iskolai nyelvoktatásról, beiskolázási költségekről, az iskolaválasztásról, szakgimnáziumokról. A HVG középiskolai rangsorát rendeljétek meg itt.

Fontos határidő közeledik, több tízezer általános iskolásra vár nagy döntés

Milyen lesz a 2019-es középiskolai felvételi? Milyen szempontok alapján rangsorolják az iskolák a jelentkezőket? Hogyan kell jelentkezni a központi felvételi vizsgára? Mi alapján rangsorolják az iskolák a diákokat? A középiskolák egy része csak az általános iskolai jegyeket veszik figyelembe, más intézmények a jelentkezők számára kötelezővé teszik a központi írásbeli vizsga megírását, és vannak olyan iskolák is, amelyek szóbeli felvételit is szerveznek.