szerző:
Eduline

Hamarosan sok ovisnak elkezdődik az iskola, ehhez viszont az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást ki kell állítani. De mi is pontosan az iskolaérettség és mikor kell iskolaérettségi vizsgálatot elvégezni?

©

A törvény szerint az az óvodás, aki az adott év augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, iskolakötelessé válik, ami azt jelenti, hogy megkezdheti tanulmányait az általános Iskola első osztályában.

Mikor kell elvégezni a 6 éves gyermek iskolaérettségi vizsgálatát?

  • ha a beiskolázással kapcsolatban nézetkülönbség van az óvoda és a szülő között, vagy ha nehezen vagy bizonytalanul ítélhető meg a kisgyerek beiskolázáshoz szükséges fejlettségi szintje
  • ha a gyerek valamilyen oknál fogva nem járt óvodába
  • illetve egy halasztott év után is szükségesnek ítéli meg az óvoda, a gyermek vizsgálatát, akkor kezdeményezi a gyermek adott kerülethez tartozó Pedagógiai Szakszolgálatában szakemberek által történő iskolaérettségi vizsgálatát.

©

Mi is az az iskolaérettségi vizsga?

Az iskolaérettségi vizsgálatot a pedagógiai szakszolgálat pedagógusai és pszichológusai végzik, nyugodt körülmények között, mindig délelőtt, amikor a gyerekek frissek és kipihentek. Az alapvizsgálat körülbelül 2 órát vesz igénybe - írja a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XI. Kerületi Tagintézménye. Rövid idő elegendő, hogy információt adjon a gyermek beiskolázásához szükséges biológiai, pszichés, intellektuális és szociális fejlettségi szintjéről.

A csoportos pedagógia vizsgálat során kiscsoportban, közösségi helyzetben kell megoldani a feladatokat a gyermeknek, melynek során vizsgálják a munkaérettséget, az ábrázolási- és kifejezési készséget, a mennyiségfogalom kialakultságát, a látás- és hallás utáni (vizuális és akusztikus) emlékezetet.

A pszichológiai vizsgálat alkalmával megfigyelik a gyermek kontaktuskészségét, a feladathelyzetbe való bevonódási készségét, az általános tájékozottságot, a téri -és idői tájékozódást, a beszédkészséget, a gondolkodási sajátosságokat, a verbális- és vizuális emlékezetet és a grafomotoros készséget.

Máris őrület van az általános iskolai beiratkozások körül?

Az óvodák egy részében az utolsó pillanatra hagyják az ehhez szükséges igazolások kiadását - írja a Bors. A lap úgy tudja, van olyan óvoda, amelyik máris próbára teszi a szülők türelmét, és csak a beiratkozás előtti napon hajlandó az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kiállítani, méghozzá munkaidőben.