Szabó Fruzsina
Szabó Fruzsina

Több tízezer szülő áll komoly döntés előtt, április közepén tartják az általános iskolák a beiratkozást. De vajon milyen szempontokat érdemes figyelembe venni választás előtt, ha valaki nem a körzetes iskolába küldené a gyermekét? Mit árul el egy általános iskoláról a kompetenciamérés eredménye?

Sok mindent. Például meg lehet tudni belőle, hogy az adott iskola diákjai az országos átlagnál jobb vagy gyengébb eredményt értek el matematikából és szövegértésből, hogyan állnak a hasonló méretű, elhelyezkedésű és ugyanolyan típusú iskolák tanulóihoz képest. Vagyis például egy debreceni, nyolcadikos, szakgimnáziumba készülő diák szülei megnézhetik, a debreceni szakgimnáziumok közül hol a legmagasabb a tizedikesek átlagpontszáma szövegértésből és matematikából. Vagy - és ez most, az általános iskolai beiratkozások előtt fontosabb - az óvodások szülei megtudhatják, a kinézett általános iskola hatodikosai kevesebbet vagy többet hibáztak a legutóbbi kompetenciamérésen matekból és szövegértésből, mint az adott település vagy kerület többi hatodikosa.

Mi az a kompetenciamérés?

Minden év májusában több tízezer diák ír meg két tesztet az általános és középiskolákban, ekkor tartják ugyanis az országos kompetenciamérést a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon. "A tesztek célja annak felmérése, hogy a tanulók milyen mértékben képesek matematikai eszköztudásukat és szövegértési képességeiket a tanulmányaik során és a hétköznapjaikban alkalmazni" - olvasható az Oktatási Hivatal oldalán. A matematikateszt feladataihoz fokozatosan nehezedő 1-4 olyan kérdés tartozik, amely rendszerint életszerű szituációkhoz kapcsolódik, a kérdések között vannak egyszerű, könnyen átlátható, egy lépésben megoldható és hosszabb számításokat, önálló matematikai módszer leírását igénylő feladatok. A szövegértés különböző szövegeihez 7-15 kérdés tartozik. Ezekkel azt vizsgálják, hogy milyen mértékben értette meg a tanuló a szövegben foglaltakat, például vissza tudja-e keresni az olvasott információkat, képes-e az összefüggések felismerésére, tudja-e értelmezni a szöveget.

A diákok a két teszt mellett kapnak egy tanulói kérdőívet, szüleikkel együtt válaszolnak a szociokulturális hátterükre vonatkozó kérdésekre. Ennek kitöltése önkéntes.

És ebből meg lehet tudni, mennyire jók a tanítók, tanárok?

Az átlagpontszámból nem feltétlenül. Egy magas átlagpontszám sok esetben ugyanis csak annyit árul el az iskolából, hogy a diákok zöme jó családi háttérrel rendelkezik, a pedagógusoknak nem kell megküzdeniük a rossz szociális háttérből fakadó nehézségekkel, lemaradásokkal, a szülők pedig megengedhetik maguknak, hogy magántanárhoz vagy fejlesztő foglalkozásra járassák a gyerekeiket, ha azoknak problémájuk akad egyik vagy másik tantárggyal, esetleg magával a számolással vagy az értő olvasással. „Magyarországon nagyon erős az összefüggés a tanulók társadalmi státusza és iskolai teljesítménye között, olyannyira, hogy egy tanulócsoport átlagos családi háttere alapján „megjósolható”, pontosabban megbecsülhető annak a csoportnak a várható tanulmányi teljesítménye” - olvasható az Oktatási Hivatal oldalán.

©

Egy általános iskola teljesítményét, a tantestület munkájának minőségét valójában az jellemzi a legjobban, hogy az ott dolgozó pedagógusok milyen társadalmi helyzetű, milyen előzetes tudással rendelkező diákokkal érték el az adott átlagpontszámot. „Erős az összefüggés a tanulók előzetes tudása, azaz a korábbi mérési eredményei és a várható teljesítménye között. A korábbi mérési eredményekből „megjósolható", pontosabban megbecsülhető a gyerekek későbbi teljesítménye” - írja a hivatal.

A legjobb általános iskolák: egy fontos lista

A kompetenciamérésen ugyanis nemcsak az derül ki, hogy egy diák hány pontosra tudja kitölteni a matematikai vagy a szövegértési feladatsort. Egy tanuló adott évi eredményét össze lehet hasonlítani a két évvel korábbi átlagpontszámával, így meg lehet nézni, hogy például egy nyolcadikos kompetenciái mennyit fejlődtek hatodikos kora óta. Ezzel együtt az is kiderül, melyek azok az iskolák, amelyek jobb eredményeket érnek el diákjaikkal, mint az a korábbi eredmények alapján várható volna.

Az Oktatási Hivatal 2015 óta közli azoknak az iskoláknak a listáját, ahol az átlagosnál nagyobb az ott folyó pedagógiai munka fejlesztő hatása. A legutóbbi ilyen listát a 2015/2016-os kompetenciamérés eredményei alapján állították össze - a következő táblázatban azokat az intézményeket találjátok, amelyek a nyolcadikosok eredményei alapján az átlagosnál nagyobb mértékben fejlesztik a tanulók képességeit. Az OH listáján matematikából 290, szövegértésből 172 ilyen iskola szerepel, ebből válogattuk ki azokat az intézményeket, amelyek az elmúlt öt évben legalább négyszer kerültek fel a kiváló iskolák listájára pedagógusaik fejlesztő munkája alapján. A teljes listákat itt nézhetitek meg.

Matematika

Intézmény Az elmúlt öt évben hányszor teljesítette ezt a feltételt
Abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola 4
Budapest IV. Kerületi Babits Mihály Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4
Budapest XXI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 4
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4
Budenz József Általános Iskola és Gimnázium (Budapest) 4
Fabriczius József Általános Iskola (Veresegyház) 5
Gloriett Sportiskolai Általános Iskola (Budapest) 5
Kecskeméti Református Általános Iskola 4
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (Budapest) 4
Palini Általános Iskola (Nagykanizsa) 4
Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 4
PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Általános Iskolája (Pécs) 4
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 5
Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola (Budapest) 4
Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium (Budapest) 4
Tisza-parti Általános Iskola (Szeged) 4
Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola 5
Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium 4
Városközponti Általános Iskola Jókai Mór Általános Iskolája (Pécs) 4
Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Budapest) 4
Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola 4
Virányos Általános Iskola (Budapest) 4

Szövegértés

Intézmény Az elmúlt öt évben hányszor teljesítette ezt a feltételt
Abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola 4
Budapest IV. Kerületi Babits Mihály Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4
Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium 5
Budapest XXI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 4
Fabriczius József Általános Iskola (Veresegyház) 5
Gloriett Sportiskolai Általános Iskola (Budapest) 5
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Szolnok) 4
Kecskeméti Református Általános Iskola 4
PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Általános Iskolája (Pécs) 4
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 5
Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola (Budapest) 4
Szent András Katolikus Általános Iskola (Szentendre) 4
Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium (Budapest) 4
Tisza-parti Általános Iskola (Szeged) 4
Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Budapest) 4

Következő cikkünkben annak járunk utána, melyek azok az általános iskolák, melyek jobb eredményt érnek el, mint az diákjaik családi háttere alapján várható volna, vagyis jó hátránykiegyenlítő hatással rendelkeznek.

Hárommilliós tandíj évente: ide menekíti gyerekeit az elit?

Tanévenként legalább egy-másfél millió forintot kell tandíjra félretenniük azoknak a szülőknek, akik az állami iskolák helyett valamelyik budapesti nemzetközi gimnáziumba íratnák be gyerekeiket. Cserébe brit, amerikai vagy francia tanterv szerinti oktatást, választható kurzusokat, külföldi vagy nemzetközi érettségi bizonyítványt és - sok helyen - egyenruhát kapnak.

„Nálunk nem lesznek egységes, frontális foglalkozások" - indul az AKG általános iskolája

Nem lesznek tantárgyak, helyette kompetenciaterületeket határoznak meg, a napirendet pedig nem az óra-szünet-csengő háromszögre fűzik majd fel - mondta az Alternatív Közgazdasági Gimnázium (AKG) szeptemberben induló általános iskolájáról Niedermüller Anna, a projekt felelőse. Hogyan értékelik majd a diákokat, és miért lesz „majdnemiskola" az „AKG általános"?