szerző:
MTI

Több ponton is módosítanák kormánypárti képviselők a héten az Országgyűlésben tárgyalni kezdett köznevelési törvényt.

©

A parlament honlapján közzétett egyik fideszes módosító indítványban az olvasható: nemzeti köznevelési törvény szellemiségével, a köznevelési feladatok közszolgálatként történő felfogásával és definiálásával nincs összhangban az, hogy gazdasági társaságok is nyújthassanak pedagógiai szakmai szolgáltatást, tehát ezt a lehetőséget a törvényből törölni kell.

Más fideszes képviselők módosító javaslata - kiegészítve a jelenleg is érvényes szabályozást - egyértelműen elhatárolná a fenntartó és a működtető feladatait. Egyértelművé tennék, hogy a működtető feladata a köznevelési feladatellátáshoz szükséges ingó- és ingatlanvagyon (például épület, udvar, konyha) működtetése, míg a fenntartó felel azon ingóvagyonért (bútorzat, taneszközök), amelyek közvetlenül a köznevelési tevékenységhez kapcsolódnak.

Egy másik kormánypárti módosítás szerint a települési és a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetében is indokolt számukra az állami köznevelési közfeladat ellátás keretében biztosítani a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat. A nemzetiségi önkormányzatok ugyan jogosultak saját pedagógiai intézetet fenntartani, de amennyiben ezzel a lehetőséggel nem kívánnak élni, akkor számukra is az Oktatási Hivatal kell hogy nyújtsa a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat. Rögzítenék, hogy a működtető által beszerzett, külön jogszabályban meghatározott eszközöket, felszereléseket, továbbá a taneszközöket az állam finanszírozza, fenntartanák a jogszabályban annak a lehetőségét is, hogy a tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól a működtető hozzájárulást igényeljen.

Egy módosító javaslat rendezné azt a pénzügyi helyzetet, ha az ellátásra kötelezett önkormányzat területén megszűnő, óvodai ellátást biztosító magán-, egyházi vagy önkormányzati intézménybe járó gyermekek ellátására, óvodai csoportok átvételére a kormányhivatal más önkormányzat óvodáját jelöli ki.

Kitértek arra is, hogy a lemaradás már az óvodai ellátás ideje alatt sok esetben megállapítható, ami alapján a későbbi iskolai lemorzsolódás veszélye fennáll, ezért indokolt e gyermekek körének azonosítása, a jelző- és támogató rendszer felépítése az óvodai évekre vonatkozóan is. Ezzel jelentősen csökkenthető a későbbi lemorzsolódás kockázata és társadalmi költsége, sikeresebb lehet a leszakadó társadalmi csoportok felzárkózása, integrálódása, nőhet társadalmi mobilitásuk.

Az Országgyűlés kedden kezdte tárgyalni a köznevelési törvény módosítását. Czunyiné Bertalan Judit, köznevelésért felelős államtitkár expozéjában közölte: az új köznevelési rendszer működése során szerzett tapasztalatok alapján a hatékonyság fokozása és a működőképesség erősítése érdekében szükséges módosítani és pontosítani a törvény rendelkezéseit.

A törvényjavaslat elsődleges célja a 2012/13-as tanévtől bevezetett szabályozás tökélesítése, kiegészítése, és a törvény keretjellegéhez igazodva a terjedelmi egyszerűsítés, ezért több rendelkezés deregulációja is megtörténik - tette hozzá.

Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről!