szerző:
Eduline

Gyógypedagógia kidolgozott szigorlati 11 A, B tétel - itt készült: NyME - terjedelem: 70 oldal

tételcímek:

1/A. Az értelmi fogyatékosság fogalmának változásai
A különböző szakmák eltérő igényei szerinti megkülönböztetés
Az értelmi fogyatékosság definíciója
1/B. Az intelligencia mérése – Budapest Binet és Raven-tesztek
2/A. Az értelmi fogyatékosság diagnosztikus kritériumai, differenciáldiagnózis
( tanulási zavarok, mentális retardáció, pszeudodebilitás )
2/B. Az intelligencia mérése. SON-, és MAWGYI tesztek
3/A. Az értelmi fogyatékosság osztályozásának szempontjai. A súlyosság, kóreredet szerinti osztályozás
3/B. A pszichológiai és pedagógiai diagnosztizálás néhány elméleti kérdése
4/A. Az értelmi fogyatékosság gyakorisága. A pontos gyakorisági értékek megállapításának elméleti nehézségei, gyakorlati problémái. A prevalencia változása az életkor, az IQ függvényében.
4/B. Képességek és tulajdonságok diagnosztizálása. Az emberalak ábrázolásának minősítése Goodenough-féle eljárással. A vizuális percepció és a vizuomotoros koordináció vizsgálata Bender A, Bender B próba, Frostig teszt.
5/A. Az értelmi fejlődési zavar hatása az érzékelési folyamatokra. Értelmi fogyatékosok látási érzékelése
5/B. Az anamnézis felvétele és az anamnesztikus adatok kezelése
6/A. Az értelmi fogyatékosok figyelme, emlékezete. A figyelem vizsgálata.
6/B.   A fizikai sérülés hatása a gyermek szocializációjára
7/A. A tanulási jelenségek értelmi fogyatékos gyermekeknél. A tanulási görbe alakja, rövid tartalmú megőrzés, hosszú távú megőrzés. Klasszikus kondicionálás, operáns kondicionálás. Diszkriminációs tanulás. Tanulási beállítódás.
7/B. A gyógypedagógiai pszichológia fogalma, belső osztályozása
8/A. Az értelmi fogyatékosok gondolkodása.  Az értelmi állapot súlyossága szerint a gondolkodási folyamatok jellemzői. Az értelmi fogyatékosok cselekvéses gondolkodásának néhány jellemző vonása.
8/B. A gyógypedagógiai pszichológia hagyományos és korszerű szemléleti kérdései.
9/A. Értelmi fogyatékos gyermekek komplex vizsgálata, a problémamegoldási folyamat, adatgyűjtés, értékelés, a vélemény kialakítása, a szakvélemény
9/B. A sérült anya-gyermek kapcsolat, a megzavart anyai viselkedés
10/A. Az értelmi sérülés hatása a csecsemő-és kisgyermekkori fejlődésre
10/B. A fogyatékosság bélyegének pszichodinamikája
11/A. Az iskolás-, serdülő-, felnőttkorú tanulásban akadályozott személy 
( szocializáció, szakmára előkészítés, szexuális felvilágosítás, autonómia )
11/B. Az inadaptáció személyiségdinamikája


letöltés