szerző:
Eduline

Didaktika kidolgozott tételek - terjedelem 22 oldal - itt készült: PTE

tételcímek:

1. A tanulás és a tanítás fogalma. Tanuláselméletek
2. A felnőttkori tanulás jellemzői
3. A megismerési folyamatok sajátosságai a felnőtt életének különböző szakaszaiban
4. A tanulás motivációi felnőttkorban
5. Az oktatási folyamat struktúrája. Tanítási-tanulási stratégiák. Az elmélet és az alkalmazás kapcsolata.
6. A felnőttek tanulásának szervezeti keretei, a formális, a nemformális és az informális tanulás jellemzői. A munka melletti és a munka helyetti tanulás jellemzői


7. A tanítási-tanulási módszerek kiválasztásának elméleti alapjai
8. Az előadás, mint a felnőttképzési módszer alkalmazása a felnőttek tanulásában
9. Oktatási illetve tanulási célú beszélgetések
10. Különböző típusú vitamódszerek a felnőttoktatás szolgálatában
11. Kis csoportok tanulása: a csoportmunka jellemzői
12. Tréningek, szerepjátékok
13. Egyéni tanulás – távoktatás, nyitott képzés, önirányított tanulás
14. Differenciálás a tanulásban (frontális oktatás, csoportmunka. egyéni útvonalak, stb.)
15. A tanulás eredményeinek értékelése

letöltés