Czervan Andrea
Czervan Andrea

Számtalan "újdonság" várja szeptember 2-án az általános és középiskolásokat: az 1-8. osztályosoknak délután négyig az iskolában maradniuk, három évfolyamon pedig heti egy órában pedig hittant vagy erkölcstant tanulnak majd. Több osztályban lesz kötelező a mindennapos testnevelés, kétszáz iskolában pedig iskolarendőrök felügyelik majd a tanulókat. Ilyen lesz 2013/14-es tanév - összegyűjtöttük a legfontosabb változásokat.

©

Délután négyig tart az iskola

A 2013/14-es tanévtől az általános iskolákban a foglalkozásokat - szakköröket, korrepetálást, tanulószobát, napközit - úgy kell megszervezni, hogy azok legalább délután négy óráig tartsanak – a részvétel pedig kötelező, méghozzá az összes évfolyamon. Igaz, az iskolaigazgató a szülők kérésére felmentést adhat, de csak akkor, ha az adott intézmény nem egész napos iskolaként működik. Tanítási órák délután hagyományosan csak az egész napos iskolákban vannak, de jogszabály ezt más iskolákban sem tiltja. Felügyeletet délután öt óráig kell biztosítania az iskolának. A 2013/14-es tanév rendjét, a szünetek, érettségi vizsgák és felmérők időpontját itt találjátok.

Ilyen új tárgyakat tanulnak a diákok

Az új Nemzeti Alaptantervet 2013-ban az első, az ötödik és kilencedik évfolyamon, felmenő rendszerben vezetik be. Hittant vagy erkölcstant heti egy órában egyelőre az elsősöknek, ötödikeseknek, illetve a hat évfolyamos gimnáziumok hetedik évfolyamának kell tanulnia. A szülők választhattak: az elsősök 52 százaléka hittanra, 48 százaléka erkölcstanra fog járni, az ötödiseknél pedig 58, illetve 42 százalék az arány.Tanév közben nincs lehetőség váltani: a következő tanévre vonatkozó változtatási szándékot május 20-ig írásban kell majd jelezni az iskolaigazgatónak. Hány tanórájuk lesz a diákoknak? Erről itt olvashattok.

Az erkölcstanórán a tantervben szereplő fogalmakat, illetve a vitakultúrát kell elsajátítaniuk a diákoknak: azt azonban, hogy pontosan mire kapnak osztályzatot, és mi lesz azzal, aki nem ért egyet vallamelyik definícióval, nem lehet tudni.

Az idei tanévben az 1-2., az 5-6. és a 9-10. évfolyamosoknak kötelező a mindennapos tesióra, amelyen relaxációt is kell majd tanítani. Két órát ki lehet váltani diáksportköri tevékenységgel, illetve versenyszerű sportolással, ha a diák rendelkezik egyesületi tagsággal vagy amatőr sportolói sportszerződéssel.

Ilyen kerettanterveket vezetnek be az 1., 5. és 9. évfolyamon

Általános és szakközépiskolák

Gimnáziumok

Szakiskolák

Az iskolák az óraszámok tíz százalékáról dönthetnek szabadon: emelt óraszámban taníthatnak bizonyos tárgyakat, de választhatnak az "extra" tantárgyak közül is, mint amilyen a családi életre nevelés vagy a jelenismeret. Az új tantárgyakról szóló részletes összefoglalónkat itt találjátok.

Kétszáz iskolába küldenek bűnmegelőzési tanácsadókat

Bűnmegelőzési tanácsadókat küld szeptembertől kétszáz iskolába a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik). Az "iskolarendőrök" többségét a korábban, még nyugdíjkorhatár előtt szolgálati nyugdíjba vonult bűnügyesekből toborozták, de volt, ahol a helyi rendőri vezetők választották ki az iskolák leendő "rendőreit". Feladatuk a drogfogyasztás és az agresszió csökkentése lenne: a részleteket itt találjátok, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének reakcióját pedig itt olvashatjátok.

Száz iskolának nincs igazgatója

Augusztus 21-én 428 iskolaigazgatót nevezett ki Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár, az eredménytelen pályázatok miatt azonban 95 iskola igazgató nélkül kezdi meg a tanévet. Ezekre a helyekre új pályázatot írnak ki, amelynek legkorábban szeptember végén lehet eredménye. A legtöbb helyen addig valamelyik igazgatóhelyettes vezeti az iskolát. Több iskolában érik a botrány a kinevezések körül: a balatonalmádi gimnáziumról itt, a szigetváriról pedig itt olvashattok.

Minden egy tankönyvben?

A magyartól a természetismeretig - az idegen nyelv kivételével - minden belefért abba a "kísérleti közismereti tankönyvbe", amelyet az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) fejlesztett a szakiskolások számára. Idén a 9. évfolyamos diákok kapják meg ingyen a kiadványt. Kaposi József, az OFI főigazgatója a könyvbemutatón kiemelte: a tankönyv a szakiskolai tanulók számára "érthető nyelvezeten, képekkel, feladatokkal és illusztrációkkal szemléltetve készült, hogy minél könnyebben, gyorsabban elsajátíthassák az általános műveltséghez, a hétköznapi élethez szükséges ismereteket". A részleteket itt olvashatjátok.