szerző:
eduline/mti

December 12-éig, hétfőig kell az érintett általános iskolai tanulóknak jelentkezniük a középfokú felvételi eljárás...

December 12-éig, hétfőig kell az érintett általános iskolai tanulóknak jelentkezniük a középfokú felvételi eljárás központi írásbeli vizsgáira. Mintegy ötszáz középfokú iskola írta az idén elő, hogy a hozzájuk jelentkezőknek előzetesen központi írásbelin kell részt venniük. A középiskolai felvételi legfontosabb dátumait és a határidőket itt találjátok.

©

A középfokú iskolák már korábban közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyekben meghatározták, milyen osztályokat indítanak a 2012/2013. tanévben. Megjelölték azt is, hogy - az adott jogszabályi keretek között - milyen felvételi eljárással veszik majd fel a hozzájuk jelentkező tanulókat.

Az iskolák több mint fele nem tart majd felvételi vizsgát, hanem az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján rangsorolja és veszi fel a tanulókat. Mintegy 500 középfokú iskola viszont előírta, hogy a hozzájuk jelentkező tanulóknak központi írásbeli vizsgán kell részt venniük. Ha tehát egy tanuló úgy tervezi, hogy majd februárban ilyen iskolába is beadja felvételi jelentkezését, részt kell vennie a központi írásbeli vizsgákon.

A középfokú felvételivel és ezen belül a központi írásbeli vizsgákkal kapcsolatos minden információ megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján - www.oh.gov.hu - a Közoktatás/Középfokú beiskolázás/ Közoktatás/Középfokú beiskolázás/Aktuális beiskolázási időszak (2011/2012. tanév) menüpontban. Itt a különböző iskolatípusoknak megfelelően megtalálhatók az írásbeli vizsgát szervező intézmények listái, és letölthetők az írásbeli vizsgákra a jelentkezési lapok is.

A hivatal tájékoztatása szerint a 9. évfolyamra történő beiskolázásnál különböző feladatlapok készülnek azok részére, akik az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskola 9. évfolyamára, s akik a tehetséggondozó középfokú iskola kilencedik évfolyamára jelentkeznek.

A 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumok közül azok kérhetik a részvételt a központi írásbeli vizsgán egyik vagy mindkét tárgyból, és szervezhetik meg azt, ahol a fenntartó hozzájárult ahhoz, és az előző három év átlagában a jelentkezők létszáma legalább másfélszerese volt az adott évfolyamokra felvehetők létszámának.

Egy diák csak egy középiskolában írásbelizhet

A tanulóknak 2011. december 10-éig a www.oh.gov.hu honlapról letölthető "tanulói jelentkezési lap" benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgára. Mivel ez a határnap ebben az évben nem munkanapra esik, a jelentkezési lap benyújtásának határideje 2011. december 12. A jelentkezési lap sokszorosítható. Ez a jelentkezési lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba jelentkezésre kell majd használni. 

Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli vizsgára. Ha a tanuló a 9. évfolyamra történő beiskolázáshoz szükséges írásbeli vizsgára jelentkezik, és tehetséggondozó, valamint általános központi írásbeli vizsgát is kíván írni, akkor, de csakis akkor megteheti, hogy két intézménybe adja le a vizsgára jelentkezési lapot. Az egyik intézményben írja meg az általános, a másikban a tehetséggondozó központi írásbeli vizsgát. Ugyanakkor a tanuló egy intézményben is jelentkezhet az általános és a tehetséggondozó vizsgára, ha az adott intézmény mindkét vizsgát megszervezi. Ebben az esetben elegendő egy jelentkezési lapot benyújtani.

A legfrissebb középiskolai rangsor
Megjelentette a magyarországi középiskolák eredményességi mutatóit a Köznevelés című oktatási szaklap - idén a továbbtanulási eredmények alapján is rangsorolták az intézményeket. A gimnáziumi listát az ELTE Radnóti Miklós Gimnáziuma, a Fazekas Mihály Gimnázium és az Eötvös József Gimnázium vezeti, a szakközépiskolák közül a budapesti Puskás Tivadar Technikum, a váci Boronkay György Középiskola és a Károlyi Mihály Szakközépiskola érte el a legjobb eredményt. A teljes rangsort itt nézhetitek meg.

Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében - a vizsgaszervezés érdekében - csatolni kell a jelentkezési laphoz a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelmet. 

Negyvenöt percet kapnak a diákok

A 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgáit a magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint kell megszervezni. Mindhárom korcsoport számára (a 8, ill. a 6 évfolyamos gimnáziumi, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás általános és tehetséggondozó írásbeli vizsgájához) külön feladatlap és javítási útmutató készül. Milyen volt a 2011-es középiskolai felvételi? A feladatlapokat és a megoldókulcsokat itt nézhetitek meg.

A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat a képességeket és készségeket, amelyek ahhoz  szükségesek, hogy a tanulók középfokú iskolában eredményesen tanulhassanak tovább. A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.

A vizsgákat a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumokba jelentkezők számára 2012. január 20-án 14 órától, a 9. évfolyamra az általános tantervű képzésre és a hátrányos helyzetű tanulók Arany János tehetséggondozó programjába jelentkezők számára 2012. január 21-én 10 órától, a pótló írásbeli vizsgát a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra az általános tantervű képzésre és hátrányos helyzetű tanulók Arany János tehetséggondozó programjába jelentkezők számára 2012. január 26-án 14 órától tartják. 

Az Oktatási Hivatal arra is felhívja a figyelmet, hogy a központi írásbeli vizsgára a tanulók vigyenek magukkal személyazonosításra alkalmas igazolványt - diákigazolványt vagy személyi igazolványt. A központi írásbeli vizsgán - körzőn és vonalzón kívül - semmiféle segédeszköz (például számológép) nem használható. A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középfokú iskola  február 9-éig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat.