szerző:
Eduline

Törölnék a heti öt testnevelésórát, a tantervben található testnevelés vagy hittan/erkölcstan tanórák helyett gazdasági ismeretekkel foglalkozó, gyakorlatorientált tantárgyat vezetnének be - többek között ezt javasolja a Független Diákparlament-

©

A Független Diákparlament szerint "biológiai szempontból" rendkívül hátrányos 14 éves korban életre szóló döntéseket hozni, ezért kérik, hogy alakítsák át az iskolai rendszert úgy, hogy a szakmaválasztásról később, 16-17 éves korban kelljen a diákoknak döntenie - írják az új Nemzeti alaptanterv tervezetéről készített állásfoglalásukban.

Ezen felül azt kérik, fokozottabban támogassák az iskolák akadálymentesítését, valamint érzékenyítő programok, tanórák megszervezését. A középiskola utolsó 2 évében tegyék fakultatívabbá az oktatást: a természettudományokat csak 9. és 10. évfolyamon javasolják kötelezően oktatni, a készségtantárgyakat pedig leginkább általános iskolában.

Kérik a diákok óraszámainak csökkentését, általános iskolában heti 25, míg középiskolában 30 tanórát javasolnak. Valamint eltörölnék a mindennapos testnevelést, legalább addig, míg annak infrastrukturális feltételei – pl. tornatermek elegendő száma/nagysága – nem biztosítottak.

Viszont hozzáadnák a tananyaghoz a 7. és 11. évfolyamon a diákok tájékoztatását az aktuális felvételi rendszerről, emellett azt kérik, a tantervben található testnevelés vagy hittan/erkölcstan tanórák rovására vezessenek be gazdasági ismeretekkel foglalkozó, gyakorlatorientált tantárgyat. A hagyományos, ötfokozatú értékelés helyett a százalékos, valamint a szövegesen értékelést támogatnák.

Hozzá nem értést vagy cinizmust tükröz - újabb vélemény az új NAT tervezetéről

Teljesen nyilvánvaló, hogy a művészeteket a „központi akarat" nem tartja fontosnak - írja Bodóczky István a Taní-tani.info oldalán az új NAT tervezetéről. A művészeti foglalkozások sokrétű fejlesztő hatását nyilván nem veszik komolyan, különben nem javasolnák, hogy alsó tagozatban csak formatív, fejlesztő értékelés legyen - írjaBodóczky István egyetemi oktató a Taní-tani.info oldalán.