szerző:
Eduline

A kínaiakkal kötött együttműködés érdekében 2015 áprilisában elvették a sajátos nevelési igényű gyerekek iskoláját, a Neptun Iskolát. A helyén terjeszkedő kínai iskola hivatalos átadása csütörtökön már meg is valósult. A alapvető jogok biztosának jelentése szerint a magyar hatóságok, főleg a Klik nem volt tekintettel az iskolába járok jogaira.

©

Egyre szorosabbra fűzi a magyar kormány a kínai kapcsolatait:  Budapesten alapított európai székhelyet a Bank of China, kínaiakkal épülhet meg a Budapest-Belgrád gyorsvasút, valamint előszeretettel árulja a magyar kormány a letelepedési kötvényeket Kínában.  Az oktatás szempontjából eddig nem sok minden történt, azonban a Neptun Iskola megszüntetése mögött is a kínaikkal való barátság ápolása rajzolódik ki, akár annak árán is, ha lehetetlen helyzetbe kényszerítettek ezzel magyar családokat, akik sérült vagy sajátos nevelési igényű gyerekeket nevelnek.

Az alapvető jogok biztosához azt követően fordultak a Neptun Utcai Iskolába járó, vagy oda gyerekük beiratkozását intéző szülők, hogy 2015 áprilisában bejelentette a tankerületük,  hogy el kell hagyniuk a fővárosi 15. kerületi ingatlant. Az épületet közösen használták a kínai nemzetiségi iskolával, mely bővítése miatt kellett a hely. A Kínai-Magyar Általános Iskola és Gimnáziumot épp csütörtökön adták át Szijjártó Péter külügyminiszter, valamin Pölöskei Gáborné Klik-elnök jelenlétében: 

Mintha csak Kínában állna az új kínai-magyar iskola Budapesten- képek

A vörösben és fehérben pompázó szocreál budapesti épület elrepíti hozzánk a távolkeleti életérzést, de a gyerekek nagyon cukik. Csütörtökön zajlott a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium ünnepélyes megnyitója, ahol a magyar kormány miniszteri szinten képviseltette magát Szijjártó Péter személyében, valamint Pölöskei Gáborné Klik-elnök is megjelent.

Az ombudsman felé több nehézséget is jeleztek tavaly a szülők, például a különleges bánásmódot, figyelmet igénylő gyerekek esetében súlyos következményekkel jár, hogy az őket átvevő távolabbi Kontyfa Iskolában megnövekszik a létszám, változnak az oktatás körülményei, elmaradnak a szükséges fejlesztő ellátások, hiányosságok jelentkeznek a pedagógiai programban.

A biztos jelentésében hangsúlyozta, hogy a fenntartó nagyfokú önállósággal rendelkezik az iskolák átszervezésének kérdésében, de be kell tartania a jogállami követelményeket, így döntése mindig időbeli korlátokhoz, véleményezési és egyeztetési kötelezettség lefolytatásához kötött. A vizsgálat megállapította, hogy a Tankerület aggályosan járt el akkor, amikor az iskolai szerveket helytelenül, az iskola igazgatóin keresztül kérte fel véleményük megfogalmazására. Jogsértő volt, hogy a nemzetiségi oktatási is folytató Neptun Iskola miatt érintett nemzetiségi önkormányzatot egyetértési joga helyett a véleményezési jog gyakorlására kérték fel.

Nem sikerült sem rendben, sem időben és módon felkérni a jogosultakat véleményezési, illetve egyetértési joguk gyakorlására. Még az igazgatónak és a tantestületnek sem volt meg a 15 napja a saját véleményének kialakításához szükséges 15 nap, olyan gyors döntést hoztak a fejük felett.

A sajátos nevelési igényű gyerekek számára, bár folyamatos fejlesztő foglalkozásokat igényelnek, nem biztosítottak megfelelő környezetet. Az őket átvevő és oktató Kontyfa Iskola igazgatója nem tartotta feladatának az e tanulók fejlesztésével kapcsolatos intézkedések megtételét. Az intézmény nem rendelkezik tanulóiról pontos adatokkal, ráadásul ezen feladatok ellátásának problémáját az utazó gyógypedagógiai hálózat szakemberállománya hiányosságainak tulajdonítja.

A Tankerület oly módon készítette elő az iskolák átszervezését, hogy közben nem fordított elég figyelmet az SNI tanulók ellátásában fennálló, várható hiányosságokra - állítja a jelentés.

Félreértés ne essék, most is gyerekek tanulnak az épületben, integráltan. A probléma, hogy egy erősen protokoll szagú, hirtelen megvalósított döntéssel lehetetlen helyzetbe hoztak gyerekeket, akik sokkal érzékenyebbek a változásra. Ez persze az átadási fotókról lemarad.

©