szerző:
Eduline

Több mint hatvanezer általános iskolás töltötte ki a középiskolai felvételi feladatlapokat pénteken és szombaton: a negyedikes, hatodikos és nyolcadikos diákoknak kétszer negyvenöt perc alatt kellett válaszolniuk a matematikai, irodalmi és nyelvtani kérdésekre. Február 10-ig eldől, ki hol tanulhat tovább.

A 2011-es középiskolai felvételi feladatlapjai és javítókulcsai - négy évfolyamos középiskolába jelentkezőknek

Magyar nyelv és irodalom feladatlap

Magyar nyelv és irodalom javítókulcs

Matematika feladatlap

Matematika javítókulcs

A 2011-es középiskolai felvételi feladatlapjai és javítókulcsai - hat évfolyamos középiskolába jelentkezőknek

Magyar nyelv és irodalom feladatlap

Magyar nyelv és irodalom javítókulcs

Matematika feladatlap

Matematika javítókulcs

A 2011-es középiskolai felvételi feladatlapjai és javítókulcsai - nyolc évfolyamos középiskolába jelentkezőknek

Magyar nyelv és irodalom feladatlap

Magyar nyelv és irodalom javítókulcs

Matematika feladatlap

Matematika javítókulcs

Összesen 523 középiskolában szerveztek írásbeli vizsgákat a hétvégén: 57 400-an négyosztályos, általános tantervű középiskolában, ötezren hat évfolyamos, 3900-an pedig nyolc évfolyamos gimnáziumban szeretnének továbbtanulni. A diákoknak december 15-ig kellett jelentkezniük a központi felvételire, az eredményekről feburár 10-ig kapnak levelet az általános iskolák és a tanulók. A középiskolák rangsoráról szóló összefoglalónkat itt olvashatod el.

A nyolc, a hat és a négy évfolyamos gimnáziumok írásbeli vizsgáit a magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok alapján, országosan egységes rendszer szerint szervezik meg minden évben. Mindhárom korcsoport számára külön feladatlap és javítási útmutató készül.

A központi írásbeli vizsgához a feladatlapokat a vizsgák típusa és az évfolyamok szerint külön-külön bizottságok készítik el. A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli feladatsorok elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat a képességeket és készségeket, amelyek a "középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek". A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani: egy-egy feladatra körülbelül öt perc idejük van a diákoknak.

Pontszámítási egyszeregy: hogyan becsülheted meg a pontszámodat?

Nem egyszerű a középiskolai felvételi pontszámítási rendszer, a szakiskolák, szakközépiskolák és gimnáziumok ugyanis háromféle szempont alapján dönthetnek arról, hogy kiket vesznek fel a jövő szeptemberben induló osztályokba: vagy kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredményeket veszik figyelembe, vagy a félévi és év végi jegyeket, illetve a központi írásbeli vizsgán elért pontszámokat összesítik, és ez alapján állítják össze a diákok rangsorát. Az iskola választhat, hogy melyik tárgyból kéri a vizsga eredményét, ahogy az is előfordulhat, hogy a matematikát és a magyart eltérő súllyal számítják be.  A végső pontokat azonban mindenképpen úgy kell kiszámítaniuk, hogy az összpontszám minimum ötven százalékát a teszten elért pontok adják.

A harmadik lehetőség, hogy a tanulmányi teljesítmény és az írásbeli vizsga mellett a pontokhoz a szóbeli meghallgatáson elért eredményt is hozzáadják – ám ez az összpontszám maximum huszonöt százalékát teheti ki. Az intézményeknek október 15-ig kellett közzétenniük honlapjukon, hogy kérik-e a jelentkezőktől a központi írásbeli vizsga eredményét – tavaly összesen ötszáz intézmény döntött így, az iskolák több mint fele az általános iskolai jegyek alapján vette fel a tanulókat.

Február elején kiderülnek az eredmények
©

A középiskolák és szakiskolák maguk dönthetik el, hogy mely tantárgyak félévi és év végi osztályzatait veszik figyelembe, és hogy milyen módszerrel kalkulálják ki a végső felvételi pontszámokat. Egy szabályt azonban mindegyik intézménynek be kell tartania: az általános iskolai magatartás és szorgalom jegyet, valamint a nyelvvizsgát, tanulmányi versenyt, sportversenyt és egyéb kiemelkedő teljesítményt nem számíthatják bele az összpontszámba. Ha a tanuló bizonyítványában csak szöveges értékelés szerepel, az általános iskola helyi tantervében szereplő szempontok alapján kell átváltani érdemjegyekké.

Középiskolai felvételi: a legfontosabb dátumok

2011. január 27. 14:00

Pótló írásbeli felvételi vizsgák a hat- és nyolc évfolyamos gimnáziumokban, a kilencedik évfolyam általános tantervű képzésekre, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára.

2011. január 29.

Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kiemelkedő tehetséget kibontakoztató felkészítést nyújtó középiskolák kilencedik évfolyamára jelentkezők számára.

2011. február 1.

Jelentkezési határidő a Honvédelmi Minisztérium, valamint az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által fenntartott középiskolákba.

2011. február 3.

Pótló írásbeli felvételi a kiemelkedő tehetséget kibontakoztató felkészítést nyújtó középiskolák kilencedik évfolyamára jelentkezők számára.

2011. február 10.

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola 2011. február 10-ig tájékoztatja a diákokat – részletes eredményeket tartalmazó lapot küld a jelentkezőknek.

2011. február 21-től március 11-ig

Szóbeli meghallgatások a középiskolákban (szóbeli vizsgát csak az a középfokú iskola szervezhet, amely előírja a központi vizsgán való részvételt)

2011. március 16.

A középfokú iskolák ideiglenes felvételi jegyzékének közzététele.

2011. március 17-18.

A tanulói adatlapok módosításának határideje: új iskolát ilyenkor már nem lehet felvenni a jelentkezési listára, de a sorrenden még lehet változtatni.

2011. április 27.

A felvételt hirdető középfokú iskolák elküldik a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a diákoknak és az általános iskoláknak.

2011. május 2-13.

Rendkívüli felvételi eljárás azokban a középfokú iskolákban, ahová a felvehető létszám kilencven százalékánál kevesebb diák került be.

2011. május 17.

A rendkívüli felvételi eljárást hirdető középfokú iskolák döntenek a felvételi kérelmekről.

2011. június 27-29.

Beiratkozás a középfokú iskolákba.

eduline