szerző:
Eduline

Gimnazistáknak és felsőoktatási intézmények hallgatóinak, akik valamilyen területen kiváló eredményt tudnak felmutatni. Egyetlen felvételi kritérium az érdeklődés! Pályázz 2009. június 25-ig a Bolyai Műhely Alapítványhoz a 2009-2010-es tanévre!

A képzést a Magyar Állam finanszírozza. Időtartama: három év. Az alapítvány fő törekvése a valamilyen területen kiváló eredményt felmutató hallgatók számára havi rendszerességgel, önképző-tehetségfejlesztő program nyújtása a következő területen és módszerekkel:

-tudományos és művészeti teljesítmények érzékletes, párbeszédre épülő bemutatásával és feldolgozásával, az általános műveltség és az erkölcsi értékek fejlesztése,
-egyéni és közösségi alkotást segítő képességek kialakítása,
-személyiségfejlesztés, az önképző és a társas együttműködést szolgáló stratégiák kiépítése,
-találkozások az egyes tudományok, művészeti ágak legismertebb képviselőivel,
-tantúrák belföldön és külföldön,
-közösségépítő, szakmai orientációs és művészeti programok,
-közös alkotó munka.

A Bolyai Műhely Alapítvány a Magyar Tehetségsegítő Tanács alapító tagja, a Dr. Csermely Péter vezette Kutató Diákok Szövetségével munkakapcsolatban áll és hallgatóinak életpályáját nyomon követi, segíti.
A Bolyai kilencedik éve működő, önigazgató szervezet, amely éppen önkéntes jellege miatt kiváló közösségeket alakít ki. Minthogy teljesen térítésmentes, a képzésben az egyetlen szelekciós tényező az érdeklődés. Három évfolyamon folyik a munka Budapesten. A foglalkozásokat minden csoportnak havi egy teljes szombati napon tartjuk az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Magyar Nemzeti Galériában, illetve saját központunkban. Tájékoztató honlapunkon kívül hallgatóink saját belső intranetes rendszerünkön és levelező rendszerünkön keresztül tarthatják egymással a kapcsolatot, és követhetik az Önképző Műhelyben folyó munkát mindhárom évfolyamon.

A Bolyai szervezetéről több információt itt találhatunk.


Felvételi követelmény:
eredményes érettségi vizsga (11.-es,12.-es gimnazisták esetében ettől eltekintünk)
részletes életrajz (mely kitér a tanulmányi versenyeredményekre is, ha vannak)
motivációs levél (amelyben a jelentkező beszámol arról, hogy miért döntött úgy, hogy jelentkezik, mit vár a Bolyai Műhelytől).
E-mailen kérjük a [email protected] címre.

Jelentkezési határidő: június 25.

Szóbeli felvételi, időpont:
1. Közvetlenül a szóbeli érettségi vizsgák után 2009. június 29-én és 30-án.
2. Pótfelvételi lehetőség: augusztus 27-28.

A kötelező Gólyatábor időpontja: 2009. szeptember 17–20. (Zánka)
A Gólyatábor a felvetteknek térítésmentes, minden költséget az alapítvány fedez.

Minden jelentkezőt elektronikusan értesítünk, ez alól csak kérésre teszünk kivételt.

forrás: Magyar Oktatási Tájékoztató