szerző:
Eduline

A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola csatlakozott a Nyugat-Európában már széles körben alkalmazott gyakorlathoz, miszerint egy, a munkaerőpiacon szükséges kompetenciákat felmérő teszttel segít visszajelzést adni a végzős hallgatóknak személyes adottságaikról, fejlesztésre váró készségeikről, képességeikről.

Az egyelőre viszonylag szűk hallgatói körben végzett felméréssel a BKF Karrier Centrum kezdeményezésére bővítette az intézmény tanácsadási szolgáltatásait, hogy a hallgatók elhelyezkedésének sikerességét még hatékonyabban segítse.

A tesztet 50 hallgató körében végzi el a BKF idén először. A felmérés két lépcsőben történik, először a negyedik szemeszter elején, a gyakorlati időt megelőzően töltik ki a tesztet a tanulmányi eredményeik által kiválasztott hallgatók, majd a tanulmányok befejeztével, a gyakorlat után. A teszt két részből áll, a CAPTain Analízis a munkavégzésben jellemző kompetenciákat méri, hogy mennyire céltudatos, csapatjátékos, kreatív, kitartó, versengő, önérvényesítő, alapos a kitöltő, a másik része pedig egy önelemző vizsgálat, amelyben a hallgatók saját magukat ítélik meg a feltett kérdések alapján.

Az időzítés azért fontos, mert a második évben kitöltött teszt eredményei nem csak az önelemzés és munkakompetencia vizsgálat közti különbségekre, tehát a vélt és valós kép eltéréseire hívják fel a figyelmet, de a gyakorlati idő előtt rávilágítanak a hiányosságokra, fejlesztendő készségekre és természetesen az erényekre is. A teszt ezzel egyrészt megalapozott információkkal alátámasztva segíti a hallgatókat a személyiségükhöz illeszthető optimális munkahely kiválasztásában, valamint tükröt állít az esetleges gyenge pontok felismeréséhez, még a gyakorlati idő letelte előtt. A hiányosságok tréningezéséhez pedig jó alkalom a gyakornokoskodás, hogy aztán a munkaerő-piaci elhelyezkedéskor a legkevesebb akadállyal kelljen a pályakezdő hallgatóknak szembenézniük.

A teszt elsősorban tehát a főiskola hallgatóinak elhelyezkedését segíti, másrészt viszont az intézmény munkaerő-piaci megítélésének is kedvez, hiszen a végzettek a személyiségüknek és kompetenciáiknak tudatában jelentkezhetnek állásajánlatokra vélhetően nagy elégedettséget eredményezve a munkaadóknál is.