szerző:
Edupress

Együttműködési megállapodást kötött a Károly Róbert Főiskola és az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) december 5-én. Az együttműködő felek célja többek között, hogy a megváltozott munkaképességűekkel foglalkozó szakértők, ellátás-szervezők, megváltozott munkaképességűek ellátásaiban részesülők felső- és középfokú oktatási-, valamint át- és továbbképzési rendszerét közösen fejlesszék.

A felek megállapodtak, hogy együttműködnek az oktatás, kutatás és tudományos tevékenységek, továbbá e tevékenységek feltételeinek biztosítása területén. Képzési programokat - felsőfokú szakképzéseket, alap- és mesterképzéseket, szakirányú továbbképzéseket, OKJ képzéseket - kívánnak közösen kidolgozni, s fejleszteni szeretnék a megváltozott munkaképességűeket ellátó struktúrák információs rendszerét. Az együttműködők bekapcsolódnak egymás oktatási tevékenységébe - óraadó oktatót, előadót biztosítanak -, és az oktatást, képzést megalapozó szakmai háttértevékenységbe.

©
Az ORSZI a megállapodás szerint a főiskola rendelkezésre bocsát módszertani és oktatási anyagokat, stratégiai elképzeléseket és egyéb szakmai anyagokat, jegyzeteket, kiadványokat. Közreműködik rehabilitációs foglalkoztatási témájú képzési programok, szakképzési programok, tantárgyi programok közös kidolgozásában, belső humánerőforrásának bevonásával közreműködik fórumok, konferenciák, előadások szervezésében, kidolgozásában, megvalósításában. Részt vesz továbbá a főiskola által szervezett, a rehabilitációs foglalkoztatáspolitikát is érintő tanácskozásokon, állásbörzéken, egyéb rendezvényeken.

Az esélyegyenlőség, a foglalkoztathatóság elősegítése érdekében pályaorientációs és módszertani szolgáltatásaival segíti a főiskola végzős hallgatóit, segítséget nyújt a Felnőttképzési Központ munkatársai részére a képességvizsgáló berendezések használatához, és a kapott eredmények értékeléséhez. A megállapodás szerint a főiskola részt vesz az ORSZI közreműködésével szervezett különböző szintű rehabilitációs foglalkoztatási témájú fórumok, konferenciák előadások kidolgozásában, megvalósításában, a megváltozott munkaképességűek ellátó rendszere szereplőinek képzésében, munkaerőpiacra történő felkészítésében, lehetőséget biztosít ORSZI részére diplomadolgozati témakörök kiírására, szakszemináriumok meghirdetésére.A főiskola a rehabilitációban résztvevő szakemberek közgazdasági irányú képzését indítja el és valósítja meg. Részt vesz a megváltozott munkaképességűek ellátórendszereiben működő szakemberek - orvos- és egyéb szakértők, rehabilitációs mérnökök, ellátásszervezők stb.-, és más intézmények által megvalósítani kívánt képzésekben is.

Az együttműködési megállapodás aláírásán jelen volt Dr. Magda Sándor, a Károly Róbert Főiskola rektora, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium részéről Simon Gábor, államtitkár, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet részéről Dr. Juhász Ferenc főigazgató, Dr. Vályi Péter igazgató és Dr. Tóth Sándor projektiroda vezető.

(www.edupress.hu)